Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
asi5050

Osmanlının Dağılması Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Osmanlının Dağılması kaybedilen savaşlar, yapılan anlaşmalarla kaybedilen topraklar, verilen imtiyazlar ve tavizler, ayaklanmalar, isyanlar, yapılan işgaller ile ortaya çıkan bir sonuçtur. Yapılan anlaşmalar, çıkarılan kanunlar,ıslahatlar, yayınlanan Tanzimat ve Islahat Fermanları, Meşrutiyet hareketleri Osmanlıyı bu kötü sondan kurtaramamıştır. 

Osmanlının Dağılması sürecini etkileyen bazı önemli olaylar şunlardır.

Kıbrıs’ın Kaybedilmesi
İngiltere’nin Berlin Konferansında Osmanlıya vereceği desteğin karşılığında Kıbrıs’ın kendisine üs olarak verilmesi talebi ile başlayan bir süreçtir. İngiltere Kıbrıs’ üs yaparak Rusların Akdeniz’e inmesini engellemeye ve Doğu Akdeniz, Süveyş Kanalını kontrol altına almayı planlıyordu. Yapılan anlaşma ile Kıbrıs İngilizlere üs olarak bırakılmıştır. Fakat I. Dünya Savaşında Osmanlının Almanya tarafında savaşa girdiğini duyurması ile İngiltere de Kıbrıs’ı topraklarına kattığını ilan etmiştir.

Tunus’un Fransızlar Tarafından İşgali
Cezayir ve Tunus arasındaki sınır olaylarını bahane eden Fransa Tunus’u işgal etmiştir.

Mısır’ın İngilizler Tarafından İşgali
Mısır’ı doğudaki sömürgeler için bir geçiş noktası olarak gören İngiltere 1882 yılında Mısır’ı işgal etmiştir. Fransızlar tarafından açılan Suveyş Kanalı Mısır’ın siyasi ve ekonomik önemini arttırmıştır. Hidiv İsmail döneminde Maliye alanındaki sorunlar milliyetçilik hareketlerinin artmasını sağlamış ve İngiltere bu durumu işgal için bahane olarak kullanmıştır.

Girit Sorunu ve 1897 Osmanlı – Yunan Savaşı
1866 yılında Girit adasındaki Rumlar isyan ederek Yunanistan’a bağlanmak istediklerini belirtmişlerdir. Avrupalı devletlerin olaylara karışma ihtimalini göz önünde bulunduran Osmanlı Devleti Girit’e yeniimtiyazlar vermek zorunda kalmıştır.

Bulgaristan’ın Bağımsız Olması (1908)
Bulgaristan 2. Meşrutiyetin ilanı sırasında Osmanlı Devletindeki karışıklıklarda faydalanarak bağımsızlığını ilan etmiştir. (1908)

Avusturya’nın Bosna – Hersek’i İlhak Etmesi (1908)
Yapılan Berlin Anlaşmasında Bosna – Hersek’in yönetim ve idaresi geçici olarak Avusturya devletine bırakılmıştı. Avusturya bu toprakları bir daha Osmanlı Devletine geri vermemiştir. İkinci Meşrutiyetin ilan edilmesi sırasında ise Bosna – Hersek topraklarını kendi topraklarına kattığını açıklamıştır.
Fazla miktarda kaybedilen topraklar Osmanlının gücünü büyük oranda kaybetmesine neden olmuştur. Bu durum Osmanlı Devletinin dağılma sürecine girmesini sağlamıştır.


Osmanlının Dağılması Resimleri

 • 3
  Osmanlı devletinin dağılma dönemi haritası hangi toprağımızı kimler işgal etti. 3 yıl önce

  Osmanlı devletinin dağılma dönemi haritası hangi toprağımızı kimler işgal etti.

Osmanlının Dağılması Sunumları

 • 7
  Önizleme: 3 yıl önce

  Osmanlının dağılma dönemindeki siyasi olaylar sunusu

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  OSMANLI DAĞILMADÖNEMİ1792-1878

  2. Sayfa
  SIRP İSYANIstyle.visibilityppt_xppt_y

  3. Sayfa
  SIRP İSYANI (1804)SEBEBİMilliyetçilik akımının etkisi.Rusya’nın Panislavizm politikası.Kendi devletlerini kurmak istemeleri.GELİŞİMİOsmanlı isyanlara karşı ordu ve şiddet kullandı.Azınlıklar isyan edince Rusya azınlıklara yardım için Osmanlı’ya saldırdı.SONUCUOsmanlı yenildi.II. MAHMUTstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  4. Sayfa
  BÜKREŞ ANTLAŞMASI (1812)Sırplar imtiyaz elde etmiştir.ÖNEMİOsmanlı’ya isyan eden ilk millet Sırplar’dır.İsyan diğer azınlıklara örnek teşkil etmiştir.Azınlık isyanları arttı.style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  5. Sayfa
  SIRP İSYANIYUNAN İSYANIstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  6. Sayfa
  YUNAN İSYANI (1820)SEBEBİSırp isyanını örnek almaları.Milliyetçilik akımının etkisi.Rusya’nın kışkırtmaları.Avrupalıların Yunan isyanını desteklemesi.Kendi devletlerini kurmak istemeleri.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  7. Sayfa
  YUNAN İSYANIGELİŞİMİYunanlılar önce Eflak-Boğdan’da isyan ettiler. (Rusya’dan yardım almak)Başarılı olamadılar. (Romen halkı desteklemedi)Mora’da yeniden isyan ettiler.II. Mahmut, Mısır Valisi M. Ali Paşa’dan yardım istedi.M. Ali Paşa, Mora ve Girit valiliklerini istedi.M. Ali isyanı bastırırken İngiliz, Fransız ve Rus donanmaları, Osmanlı donanmasını NEVARİN’de yaktı.style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  8. Sayfa
  YUNAN İSYANIGELİŞİMİDonanmamızı yaktıkları için tazminat istedik.Rusya Osmanlı’ya savaş açtı.Yunan isyanı ile içişlerimize karıştılar.İç sorun Dış sorun haline geldi.style.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_y

  9. Sayfa
  2010 – LYS4 Osmanlı Devleti’nde, Sırpların ayrıcalık elde etmesi ve Yunanistan’ın bağımsızlık kazanmasında Çarlık Rusya’sı etkili olmuştur. Buna göre Çarlık Rusya’sının aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir? A) İngiltere’yi Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü koruma politikasında desteklemek B) Balkanlarda kendisine nüfuz alanı yaratmak C) Karadeniz’de üs elde etmek D) Deniz gücünü artırmak E) Rejimini korumakstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityr

  10. Sayfa
  1828-1829 OSMANLI-RUS SAVAŞISEBEBİRusya’nın Yunanlılara yardım etmek istemesi.Rusya’nın tarihi emelleri.SONUÇOsmanlı yenildi.EDİRNE ANTLAŞMASI (1829)Sırplar’a özerklik verildi.Yunanistan bağımsızlığını kazandı.ÖNEMİİlk kez bir azınlık bağımsızlık kazandı.Diğer azınlıklara örnek teşkil etti ve isyanlar arttı.İLK İSYAN EDENSIRPLARİLK BAĞIMSIZOLANYUNANLILARstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  11. Sayfa
  M.ALİ PAŞAİSYANISIRP İSYANIYUNAN İSYANIstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  12. Sayfa
  MEHMET ALİ PAŞA İSYANI (1831)Mora elden çıktığı için M. Ali Paşa Suriye ve Girit valiliklerini istedi.II. Mahmut vermeyince isyan etti.Osmanlı Konya’da M. Ali’nin ordusuna yenildi.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  13. Sayfa
  MEHMET ALİ PAŞA İSYANIFransa M. Ali’yi destekledi.İngiltere tarafsız kaldı.Rusya Osmanlı’ya yardıma geldi.İngiltere bu durumdan rahatsız oldu ve araya girdi.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  14. Sayfa
  KÜTAHYA ANTLAŞMASI (1833)İngiltere kendi çıkarları için M. Ali’nin yanında yer aldı.M. ALİ PAŞAOSMANLIİNGİLTEREFRANSARUSYAstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_y

  15. Sayfa
  KÜTAHYA ANTLAŞMASISuriye, Adana, Cidde, Girit valilikleri Mehmet Ali Paşa’ya verildi.(Osmanlı kendi valisini yenemeyecek kadar aciz)UYARIM. Ali’nin yeniden isyan edebileceğini düşünen II. Mahmut Rusya ile bir antlaşma yaptı. (Denize düşen yılana sarılır)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  16. Sayfa
  HÜNKAR İSKELESİ ANTLAŞMASI (1833)MADDELERİOsmanlı’ya saldırı olursa Rusya asker ve donanma gönderecek. (Osmanlı Rusya’nın koruması altına girdi)Rusya’ya saldırı olursa Osmanlı Boğazları kapatacak. (Rusya’nın Karadeniz’de güvenliği arttı)Antlaşma 8 yıl sürecekÖNEMİRusya sıcak denizlere indi.Boğazlar sorunu ortaya çıktı.style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  17. Sayfa
  BALTA LİMANI TİCARET ANTLAŞMASI(OSMANLI - İNGİLTERE)SEBEBİMısır meselesinde İngiltere’nin desteğini sağlamak.MADDELERİİthalatta vergiler %5’e indirildi.İhracatta vergiler %15’e yükseltildi.Yabancılardan iç gümrük vergisi alınmayacak.Türklerden iç gümrük vergisi alınacak (Yerli tüccar iflas etti) (Avrupa’nın açık pazarı olduk)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  18. Sayfa
  FRANSA İLE TİCARET ANTLAŞMASI (1838) SEBEBİFransa’nın desteğini sağlamak.İngiltere’ye verilen hakların aynısı Fransa’ya da verildi.NOTAyrıca İngiltere ve Fransa’nın desteğini sağlayabilmek için azınlıklara haklar verildi. (Tanzimat Fermanı 1839)Böylece M. Ali Paşa yalnız kaldı.style.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_y

  19. Sayfa
  II. MEHMET ALİ PAŞA İSYANI (1839)SEBEBİOsmanlının yerine geçmek.GELİŞİMİM. Ali Osmanlı’yı Antep (Nizip)’te yendi.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  20. Sayfa
  II. MEHMET ALİ PAŞA İSYANIGELİŞİMİRusya’nın Hünkar’a dayanarak Asker gönderme ihtimaline karşı İngiltere Mısır meselesini Avrupa’ya taşıdı.style.visibility

  21. Sayfa
  LONDRA PROTOKOLÜ (1840)M. ALİ PAŞAOSMANLIİNGİLTEREFRANSARUSYATARAFSIZMEHMET ALİ PAŞAYALNIZ KALDIABDÜLMECİTstyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_yppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  22. Sayfa
  LONDRA PROTOKOLÜ (1840)MADDELERİSuriye, Adana, Cidde, Girit valilikleri, M. Ali Paşa’dan alınıp Osmanlı’ya verili.Mısır valiliğine Mehmet Ali Paşa soyundan gelenler geçecek. (Egemenliğimizi zedeler) (İlk kez bir valilik saltanat haline dönüştü)NOT1841’de Hünkar İskelesi Antlaşması’nın süresi doldu ve Rusya süreyi uzatmak istedi.style.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_y

  23. Sayfa
  1841 LONDRA BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİMADDELERİBoğazlar Osmanlı denetiminde kalacak. (Egemenliğimiz arttı)Boğazlardan savaş gemisi geçemeyecek. (Egemenliğimizi zedeler) (Rusya sıcak denizlere inemez) (İngiltere’nin sömürge yolları güvenlik altına girer)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  24. Sayfa
  1841 LONDRA BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİÖNEMİBoğazlar sorunu çözüldü.Bundan sonra boğazlarla ilgili kararları Avrupa devletleri verecek. (Egemenliğimizi zedeler)Avrupalıların boğazlarla ilgili yaptığı ilk antlaşmadır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  25. Sayfa
  MACAR-LEH MÜLTECİ SORUNU(1848)Milliyetçilik akımının etkisi ileMacarlar, Avusturya’ya;Lehliler, Rusya’ya;Baskılar üzerine Macarlar ve Lehliler Osmanlı’ya sığındı.Rusya Mültecileri isteyince Osmanlı reddetti.Rusya Osmanlı’ya savaş açtı.Osmanlı Avrupa’nın desteğini sağladı.İSYAN ETTİLERstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  26. Sayfa
  2010 – LYS4 I. Leh milliyetçileri II. İsveç Kralı XII. Şarl (Demirbaş Şarl) III. İspanya’dan kaçan Yahudiler Yukarıdaki sığınmacılardan hangileri Osmanlı Devleti’yle Rusya arasında savaşa neden olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve IIID) I ve II style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityr

  27. Sayfa
  KIRIMRUSYAstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_y

  28. Sayfa
  KIRIM SAVAŞI (1853-1856)SEBEBİHünkar İskelesi Antlaşmasının süresini uzatmak.Osmanlı’nın Lehlilere yardım etmesi.Rusya’nın tarihi emelleri.style.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_y

  29. Sayfa
  KIRIM SAVAŞI (1853-1856)GELİŞİMİRusya hem karadan hem de denizden saldırdı.Sinop’ta Osmanlı donanmasını yaktılar.İngiltere, Fransa ve Piyomente Osmanlı’ya yardıma geldi.Rusya yenildi.Osmanlı ilk kez dış borç aldı (İngiltere’den)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  30. Sayfa
  PARİS ANTLAŞMASI (1856)NOTİç işlerimize karışılmasını önlemek için antlaşmadan önce Islahat Fermanını yayınladık.MADDELERİRusya ve Osmanlı Karadeniz’de donanma bulunduramayacak. (Rusya Akdeniz’e inemez) (Osmanlı yendiği halde yenik devlet statüsünde)Osmanlının toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin garantisi altında olacak. (Kendi kendimizi koruyamayacak kadar aciziz)style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  31. Sayfa
  PARİS ANTLAŞMASIMADDELERİOsmanlı Avrupa Devletler hukukundan yararlanacak. (Osmanlı Avrupa devleti sayılmıştır)Rusya ve Osmanlı aldıkları yerleri geri verecek. (Yendiğimiz halde yenik devlet sayıldık)Eflak ve Boğdan’a ıslahat yapılacak ve Avrupalılar denetleyecek. (İçişlerimize karıştılar) (Islahat Fermanı işe yaramadı)Boğazlar Londra Antlaşmasına göre yönetilecek.style.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_y

  32. Sayfa
  PARİS ANTLAŞMASIÖNEMİOsmanlının imzaladığı son kazançlı antlaşmadır.Rusya, Osmanlı üzerindeki emellerinden bir süre için vazgeçti.style.visibilitystyle.visibility

  33. Sayfa
  SIRPBOĞDANHERSEKBOSNABULGAROSMANLI’YA KARŞIİSYAN ETTİstyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_y

  34. Sayfa
  1875 BALKAN BUNALIMIBulgar, Sırp, Bosna, Hersek, Boğdan Osmanlı’ya karşı isyan etti.Osmanlı isyanları şiddetle bastırmak istedi.Avrupalı devletler Paris Antlaşmasının maddelerine dayanarak Osmanlıya müdahale etti.Berlin’de bir konferans düzenlendi.style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  35. Sayfa
  BERLİN KONFERANSI (1876)Osmanlı katılmadı.Avrupalı devletler Osmanlının iç meselesini görüşmeye başladı. İSTEKLERİBalkanlar’da ıslahat yap.Balkanlar kendi yöneticilerini kendisi seçsin.İç işlerimize müdahale olarak kabul ettik ve bu istekleri reddettik. (Egemenliğimizi koruduk)style.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_y

  36. Sayfa
  İSTANBUL KONFERANSI (1876)Konferans sırasında I. Meşrutiyet ilan edildi.Avrupalılar Balkanlar’da ıslahat yapılmasını istediler.Balkanlar kendi yöneticilerini kendisi seçsin.İç işlerimize müdahale sayarak reddettik.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  37. Sayfa
  LONDRA KONFERANSI (1876)Konu aynı.Avupalılar’ın istekleri aynı.Reddettik.UYARIİsteklerin reddedilmesi üzerine Rusya Osmanlı’ya savaş açtı.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  38. Sayfa
  1877-1878 0SMANLI-RUS SAVAŞI(93 HARBİ)SEBEBİRusya’nın tarihi emelleri.Konferans kararlarını reddetmemiz.İNGİLTERE VE FRANSA NEDEN YADIMA GELMEDİ?Konferans kararlarını reddetmemiz.İngiltere ve Fransa’nın, Rusya ile anlaşması. (Rusya Boğazları işgal etmeyecek)style.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_y

  39. Sayfa
  1877-1878 0SMANLI-RUS SAVAŞI(93 HARBİ)SONUÇYenildik.Barış istedik.Ayestefanos (Yeşilköy) Antlaşması imzalandı.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  40. Sayfa
  AYASTAFANOS 'YEŞİLKÖY' ANLAŞMASI

  41. Sayfa
  AYESTEFANOS ANTLAŞMASI(YEŞİLKÖY)Bulgaristan bağımsız olacak. (Rusya Balkanlar’dan sıcak denizlere iner)Romanya, Sırbistan, Karadağ bağımsız olacak. (Rusya sıcak denizlere iner)Bosna-Hersek’te de ıslahat yapılacak. (Rusya sıcak denizlere iner)Teselya Yunanistan’a verilecek. (Rusya sıcak denizlere iner)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  42. Sayfa
  AYESTEFANOS ANTLAŞMASI(YEŞİLKÖY)Girit’te ıslahat yapılacak. (Rus gemileri serbestçe dolaşır)Kars, Ardahan, Batum, Doğu Beyazıt Rusya’ya verilecek.Ermeniler’in yaşadığı bölgelerde ıslahat yapılacak. (Rusya, Basra körfezine iner)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  43. Sayfa
  AYESTEFANOS ANTLAŞMASI(YEŞİLKÖY)ÖNEMİRusya Balkanları egemenliği altına aldı.Rusya tarihi emellerine ulaşma imkanı buldu.İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, antlaşmayı tanımadıklarını bildirdiler.Savaşı göze alamayan Rusya bildiriyi kabul etti.NOTAntlaşma maddelerinin değiştirilmesi karşılığında Kıbrıs’ın kullanım hakkı İngiltere’ye bırakıldı.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  44. Sayfa
  BULGARİSTANOSMANLI DAKALDIBERLİN ANLAŞMASI 1878style.visibilitystyle.visibility

  45. Sayfa
  ROMANYASIRBİSTANKARADAĞBAĞIMSIZ OLACAKLARstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  46. Sayfa
  BOSNA HERSEKOSMANLI DAKALDIYÖNETİMİ AVUSTURYA DAstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  47. Sayfa
  TESELYAYUNANİSTAN’AVERİLDİstyle.visibilitystyle.visibility

  48. Sayfa
  GİRİT’TEISLAHATYAPILACAKERMENİ BÖLGESİNDEISLAHATYAPILACAKstyle.visibilitystyle.visibility

  49. Sayfa
  DOĞU BAYEZITOSMANLIYA KALDIKARS ARDAHANBATUMRUSYA’YA VERİLECEKstyle.visibilitystyle.visibility

  50. Sayfa
  BERLİN ANTLAŞMASI (1878)MADDELERİAyastefanos Antlaşmasıyla kurulan büyük Bulgaristan Krallığı üç kısma ayrıldı.Sırbistan, Romanya, Karadağ bağımsız oldu.Bosna-Hersek’in yönetimi geçici olarak Avusturya’ya bırakıldı.Batum, Kars, Ardahan Rusya’da kalacak; Doğu Beyazıt Osmanlı’ya verilecek. (Rusya, Basra körfezine inemez)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  51. Sayfa
  BERLİN ANTLAŞMASI (1878)MADDELERİTeselya,Yunanistan’a bırakılacak.Ermeniler’in oturduğu yerde ve Girit Adasında ıslahat yapılacak. (Ermeni sorunu oluştu)Osmanlı Rusya’ya savaş tazminatı ödeyecek.Boğazlar savaş gemilerine kapalı, ticaret gemilerine açık olacak. (Egemenliğimize aykırı)style.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_y

  52. Sayfa
  BERLİN ANTLAŞMASIÖNEMİİlk kez çok sayıda devlet Osmanlı’dan ayrılmıştır. (Balkanlar Osmanlı’dan koptu)Rusya’nın Balkan hakimiyeti engellendi.Osmanlı-Çarlık Rusya arasında imzalanan son antlaşmadır.İlk kez Ermeni meselesi sorunu ortaya çıktı.Avrupalı devletler kendi aralarında Osmanlı’yı paylaşma projelerine başladılar.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  53. Sayfa
  AVRUPA’DA DENGELERİN DEĞİŞMESİOsmanlı, Berlin Antlaşmasından sonra Almanya ile yakınlaşmıştır.Rusya-İngiltere ve Fransa yakınlaşmıştır. (İngiltere Osmanlı’nın toprak bütünlüğünden vazgeçti)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  54. Sayfa
  OSMANLI PARÇALANMA DÖNEMİİNGİLTEREFRANSAİTALYABERLİNANT’DAKIBRIS’I ALDI1982’DEMISIR’IİŞGAL ETTİ(SÖMÜRGE)1830’DACEZAYİR’İ1881’DETUNUS’UİŞGAL ETTİ(AKDENİZ ÜSTÜNLÜĞÜ)1911’DETRABLUSGARP’IİŞGAL ETTİ(SÖMÜRGE)style.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_y

  55. Sayfa
  GİRİT SORUNU(1897)Dömeke Savaşında Osmanlı Yunanistan’ı yendi.Avrupalı devletler araya girdi.İSTANBUL ANTLAŞMASI (1898)Girit Osmanlı’da kalacak.Girit’in yöneticisi Rum olacak. (Girit’in elden çıkacağını gösterir)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  56. Sayfa
  DUYUN-U UMUMİYE (1881)(GENEL BORÇLAR İDARESİ)Avrupalılar Osmanlı’dan alacaklarını tahsil etmek amacıyla kurdu.Osmanlı’nın tüm gelir kaynaklarına el koydu. (Bağımsızlığa aykırı)Lozan Barış Antlaşmasında ortadan kaldırıldı.style.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_y

 • 4
  Önizleme: 3 yıl önce

  19. Yüzyıl Osmanlının Dağılma Dönemi Konu Anlatımı Ders Sunusu (Slayt-Power Point)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  19 .YY (XIX.YY) OSMANLI DEVLETİDAĞILMA DÖNEMİwww.ogretmen.infostyle.visibility

  2. Sayfa
  YILINDA FRANSA’DA BÜYÜK FRANSIZ İHTİLALİ PATLAK VERDİ.BU İHTİLALİN SONUÇLARI TÜM DÜNYAYI ETKİLEDİĞİ GİBİ OSMANLI DEVLETİNİ DE OLUMSUZ ETKİLEDİ.style.visibility

  3. Sayfa
  BU İHTİLAİN SONUCU OLARAK AVRUPADA’Kİ TÜM ÇOK ULUSLU KRALLIKLAR TEHLİKEYE DÜŞTÜ.,ÖZELLİKLE ÖZGÜRLÜK VE MİLLİYETÇİLİKAKIMLARI OSMANLI GİBİ BİR ÇOK FARKLI MİLLİYETTEN OLUŞAN ÜLKELRİ DERİNDEN ETKİLEDİ.BU YÜZYILDA OSMNALI DEVLETİNE BAĞLI BİR ÇOK ULUS OSMANLI DEVLETİ’NİNPARÇALAMMASINI İSTEYEN DEVLETLERCE DESTEKLENEREK AYAKLANDI.OsmanlıDAĞILMA SÜRECİNE GİRMİŞ OLDU.

  4. Sayfa
  FRANSIZ İHTİLALİ’NDE ÖLDÜRÜLEN KRALİÇE MARİA ANTİONETTEstyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_y

  5. Sayfa
  1806 -1812 Osmanlı - Rus Savaşı- Rusya'nın Eflâk ve Boğdan beylerini Osmanlılara karşı kışkırtması- Fransa'nın kışkırtmasıyla Eflâk ve Boğdan beylerinin görevden alınması ve boğazların Ruslara kapatılması üzerine savaş başladı.Sonuçta, 1812'de Bükreş Antlaşması yapıldı. Prut nehri iki ülke arasında sınır kabul edildi. Sırplara bazı haklar tanındı.NOT: İlk defa, bir azınlık Bükreş antlaşmasıylaayrıcalık elde etmiştir._

  6. Sayfa
  Sırp İsyanı (1804-1878)Fransız İhtilâlinin etkisi, yöneticilerin halka kötü davranması ve ağır vergiler alınmasından dolayı Sırp Halkı isyan etmiş, Sırplar 1812 Bükreş antlaşmasıyla ayrıcalık kazanmıştır.Edirne Antlaşması ile özerk yönetime, Berlin Antlaşması ile bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır.

  7. Sayfa
  Yunan İsyanıFransız İhtilâlinin etkisi, Rusların kışkırtması ve Etnik-i Eterya Cemiyeti'nin çalışmaları sonu­cunda isyan etmişlerdir. Kavalalı Mehmet Paşa is­yanı bastırmış, ancak Avrupa ülkeleri Yunanistan'abağımsızlık verilmesinden yana olduklarından bu olaya karşı çıkarak Navarin'de (1827) Osmanlı donanmasını yakmışlardır. Bunun üzerine Osmanlı -Rus Savaşı yapıldı. Osmanlılar yenildiler.

  8. Sayfa
  NAVARİN YANGINI

  9. Sayfa
  Osmanlı Devleti zorunlu olarak Edirne Antlaşması'nı imzalamıştır (1829). Yunanistan'a bağımsızlık verilmiştir.Ayrıca Rus ticaret gemileri boğazlardan serbest geçiş hakkı elde etmiştir.NOT: Osmanlı Devleti'nin Küçük Kaynarca'dan sonra imzaladığı en ağır antlaşmadır. Akdeniz'de dengenin bozulduğunu ileri süren Fransa 1830'da Cezayir'i işgal etti.

  10. Sayfa
  Kavalalı Mehmet Ali Paşa AyaklanmasıNedenleri: Mora'daki Yunan isyanını bastıran Mehmet Ali Paşa'ya Mora Valiliği verilmedi. İstenilen Suriye Valiliği de verilmedi. Oğlu İbrahim Paşa Adana ve Konya'ya ilerledi. Suriye'de Osmanlı Ordusunu yenmesi sonucunda Osmanlı Devleti, Mehmet Ali Paşa'ya karşı Rusya ile anlaşmıştır. Bunun üzerine Mehmet Ali Paşa Osmanlı Devleti'ne karşı isyan etmiştir.

  11. Sayfa
     II.Mahmut Yunan İsyanını bastırabilmek için Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'dan yardım istemiş, bunun karşılığında Mora ve Girit Valiliklerini vermeyi vaad etmişti. Ancak Yunanlılar bağımsızlık kazanınca bu vaadler gerçekleşmedi.*   Mehmet Ali Paşa Mora Valiliğinin yerine Girit ve Suriye Valiliğinin verilmesini istedi. ll.Mahmut bunu kabul etmeyince Mehmet Ali Paşa isyan etti ve Konya'ya kadar ilerledi.*   II.Mahmut Rus Çar'ı I.Nikola'dan yardım istemek zorunda kaldı. GİRİT ADASI

  12. Sayfa
  *   Rus Orduları'nın ve Donanması'nın İstanbul'a gelmesi, Mısır Sorunu'nu uluslararası bir sorun haline getirdi.Rus donanmasının iSTANBUL’a gelmesi İngiltere ve Fransa’yı telaşlandırdı.Rusların başına buyruk hareket etmesinden rahatsız olmuşlardı.*   İngiltere ile Fransa'nın müdahalesi sonucu Mehmet Ali Paşa ileimzalandı.

  13. Sayfa
  Kütahya Antlaşması(1833)a)­ Mehmet Ali Paşa'ya Mısır, Girit ve Suriye Valilikleri,b)­ Oğlu İbrahim Paşa'ya Cidde ve Adana Valilikleri verildi. Kütahya Antlaşması tarafların beklentilerine uygun bir antlaşma olmadı, Mısır Sorunu'nu yüzeysel olarak çözdü. NİKOLA I

  14. Sayfa
  Hünkar İskelesi Antlaşması (1833)II.Mahmut, Mehmet Ali Paşa'nın olası bir saldırısına karşı İngiltere ve Fransa'ya güvenemediği için Rusya ile Hünkar İskelesi Antlaşması'nı(1833) imzaladı. Antlaşmaya göre;a)­ Osmanlı Imp'na herhangi bir düşman saldırırsa masrafları Osmanlı İmp. tarafından karşılanmak koşulu ile Rusya asker ve donanma gönderecek,b)­ Rusya bir saldırıya uğrarsa Osmanlı Imp. sadece Boğazları kapatacaktı. II.MAHMUT

  15. Sayfa
     Kütahya Antlaşması'ndan memnun olmayan II.Mahmut ile Mehmet Ali Paşa savaş hazırlıklarına başladılar.*   Her iki taraf 1839'da Nizip'te karşılaştılar. Nizip Savaşı Osmanlı Imp.'nun yenilgisi ile sonuçlandı.*   Avrupa Devletleri, Rusya'nın Hünkar İskelesi Ant. ile doğan haklarını kullanmaması için Mehmet Ali Paşa'nın ilerlemesine engel oldular. 

  16. Sayfa
    1840'da Avusturya,Rusya,Prusya,İngiltere Fransa ve Osmanlı İmp'nun katılımı ile Londra'da bir konferans toplandı. Londra Sözleşmesi'ne(1840) göre;a)­ Mısır Osmanlılarda kalacak, yıllık vergi ödemek koşulu ile Mehmet Ali Paşa ile oğullarına bırakılacak,b)­ Suriye,Girit ve Adana Osmanlılara geri verilecekti.*   Başta sözleşmeyi kabul etmeyen Mehmet Ali Paşa yer yer yenilmeye başlayınca sözleşmeyi imzalamak zorunda kaldı.Böylece Mısır Sorunu çözümlenmiş oldu.

  17. Sayfa
  BOĞAZLAR SORUNU : *   Mısır Sorunu'nun çözümünden sonra Boğazlar Sorunu ele alındı.1841 'de Londra Antlaşması yapıldı.Buna göre;a)­ Boğazlar Osmanlı egemenliği altında kalacak,b)­ Barış zamanında Boğazlardan hiç bir savaş gemisi geçmeyecekti. *   Böylece Boğazlar Sorunu çözümlenmiş oldu. 

  18. Sayfa
  KIRIM SAVAŞI ; NEDENLERİ   Rusya'nın sıcak denizlere inmek isteği,*   Rusya'nın Akdeniz'e egemenlik kurmak isteği,*   Rusya'nın Hünkar İskelesi Antlasması ile elde ettiklerini kaybetmemek isteği,*   Rusların Kudüs'teki Ortodokslara yeni haklar verilmesini sağlamak isteği, *   İngiltere, sömürge yollarını güvenlik içinde bulundurmak,Fransa ise Akdeniz'deki ekonomik çıkarlarını sürdürebilmek için Rusya'ya karşı Osmanlı İmp'nu desteklemesi Kırım Savaşı'nın nedenlerini oluşturur. ++

  19. Sayfa
  KIRIM SAVAŞI'NIN GELİŞİMİ VE SONUCU : *  İsteklerini zorla gerçekleştirmek isteyen Rusya, Eflak ve Boğdan'ı işgal etti.Böylece Osmanlı-Rus Savaşı başladı.*   1853'te Ruslar Sinop Limanındaki Osmanlı Donanmasını yaktı. Bunun üzerine İngiltere,Fransa ve piyemonte(İtalya) Osmanlı İmp'nun yanında savaşa girdi.*   Kırım Savaşı, Rusların yenilgisi ile sonuçlanınca 1856 yılında Paris Barış Konferansı toplandı.Konferans sonunda imzalanan Paris Ant'na göre;

  20. Sayfa
  a)­ Osmanlı Imp. Avrupa devleti sayılacak ve Avrupa Devletler Hukuku 'ndan yararlanacaktı. b)­ Osmanlı İmp'nun toprak bütünlüğü Avrupa Devletleri tarafından garanti altına alındı. c)­ Karadeniz, tarafsız bir deniz olacak,bütün ulusların savaş gemilerine kapalı olacaktı. d)­ Osmanlı İmp. ve Rusya Karadeniz'de savaş gemisi ve tersane bulunduramayacaktı.e)­ Boğazların statüsü 1841 Londra Antla.,masındaki gibi olacaktı.

  21. Sayfa
  f)­ Taraflar" savaşta aldıkları yerleri geri verecekti.g)­ Eflak ve Boğdan'a özerklik verilecekti.h)­ Tuna Nehri'nde ticaret gemileri serbestçe dolaşacaktı.i)­ Osmanlı Imp'nun yayınladığı 1856 Islahat Fermanı dikkate alınarak yapılacak ıslahatlara hiç bir Avrupa Devleti karışmayacaktı.

  22. Sayfa
  ÖZELLİĞİ : *   Osmanlı İmp'nun Avrupa Devletlerinin kefilliği altına girmesi ile artık kendisini koruyamaz bir duruma düştüğü görüldü.*   Kırım Savaşı, Osmanlı İmp'nun ilk kez dış borç almasına neden oldu(İngiltere'den borç alındı).*   Avrupa Devletleri Osmanlı İmp'na ilk kez topluca destek verdiler.

  23. Sayfa
  PANİSLAVİZM HAREKETLERİ : *   Panslavizm, Slav ırkından olan milletlerin Rusya'nın egemenliği altında birleşmelerini hedef alan siyasi bir harekettir.*   Ruslar Ortodoks Hıristiyan ulusların Slav olduğunu ve bunların Rus yöne!iminde birleşmeleri gerektiğini savundular.Bu nedenle Osmanlı İmp. sınırları içindeki Balkan uluslarını Osmanlılara karşı kışkırttılar bunun sonucunda Balkanlarda ayaklanmalar çıkarıldı. Bu isyanlar Osmanlı Imp'nun yıkılışına kadar sürdü. 

  24. Sayfa
  1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI VE BERLİN ANTLAŞMASI :A- NEDENLERİ: *   1870 ve 1871'de İtalya ve Almanya'nın siyasa lbirliklerini tamamlamaları sonucu, Avrupa güçler dengesinin bozulması ve bunun sonucunda Rusya'nın rahatlaması. *   Rusların Balkan uluslarını Osmanlı İmp'na karşı ayaklandırması. *   İstanbul ve Londra Konferanslarında Avrupa Devletlerinin Rus isteklerine ılımlı bakması. 

  25. Sayfa
  *   Rusya,İstanbul ve Londra Konferanslarında alınan kararlar Osmanlı İmp.tarafından kabul edilmezse Osmanlı İmp'na savaş açacağını ilan etti.*   Osmanlı İmp. Konferans kararlarını kabul etmeyince 1877'de Osmanlı-Rus Savaşı başlamış oldu.*   Ruslar iki koldan saldırıya geçtiler; batıda Bulgaristan, doğuda Kafkasya üzerinden.*   Ruslar batıda Edirne'ye kadar, doğuda ise Erzurum'a kadar ge1diler. 

  26. Sayfa
  Ayastefanos (YEŞİLKÖY)Antlaşması *   Osmanlı İmp, İstanbul Rus işgali tehlikesi ile karşılaşınca barış istemek zorunda kaldı. 1878'de Ayastefanos Antlaşması imzalandı.Buna göre; a)­ Sırbistan ve Karadağ ve Romanya'ya bağımsızlık verildi.b)­ Görünüşte Osmanlılara bağlı,Büyük Bulgar Krallığı kuruldu.c)­ Osmanlı İmp. savaş tazminatı olarak Kars, Ardahan, Batum, Doğu Beyazıt ve Eleşkirt'i Rusya'ya verecekti.d)­ Rus sınırı içinde kalan Müslüman halk isterse göç edebilecekti. 

  27. Sayfa
  ÖNEMLİ BİLGİ OSMANLILARDAN EN GEÇ AYRILAN BALKAN DEVLETİ BULGARİSTAN’DIR.*İLK İSYAN EDEN SIPLAR*İLK BAĞIMSIZ OLAN YUNANLILAR. *EN GEÇ AYRILAN BULGARLAR.

  28. Sayfa
  1878 BERLİN ANTLAŞMASI : *   Ayastefanos Antlaşması, Avrupa Devletlerinin tepkisiyle karşılaştı. Berlin'de Avrupa Devletlerinin de katılımı ile yeni bir Konferans toplandı. Konferans sonunda Berlin Antlaşması imzalandı. Buna göre;a)­ Bulgaristan üç parçaya ayrılarak özerk bir Bulgaristan oluşturuldu. b)­ Bosna-Hersek, Osmanlılarda kalacak, yönetimi Avusturya tarafından yürütülecekti.c)­ Teselya Yunanistan'a bırakıldı.  

  29. Sayfa
  d)­ Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsızlıklarını kazandılar .e)­ Doğu Beyazıt ve Eleşkirt 0smanlılara, Kars, Ardahan ve Batum Rusya'ya bırakıldı.f)­ Ermenilerin çoğunlukta oldukları yerlerde Osmanlı Imp'nun ıslahat yapması kararlaştırıldı. 

  30. Sayfa
  ERMENİ SORUNU ( I.DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ) : *   Ermeniler, Fransız İhtilali'nin yaydığı milliyetçilik akımından başlarda pek etkilenmediler .*  Ermeni Sorunu, Avrupa Devletleri tarafından ilk kez 1815 Viyana Kongresi'nde ''Doğu Sorunu'' olarak ortaya atıldı.*   1878 Ayastefanos ve Berlin Antlaşmalarında Ermenilerin koruyuculuğu Ruslara bırakıldı.*   1878'den sonra Rusların da kışkırtmalarıyla Ermeni ayaklanmaları başladıHınçak çetelerinden bir grup

  31. Sayfa
  *   Ermeniler, 1887'de Hınçak Partisi'ni, 1890'da da Taşnak Sutyun Partisi'ni kurarak halkı örgütlemeye başladılar.*   Anadolu'da bir çok yerde ayaklanmalar çıkardılar. Osmanlı Bankası Baskını'nı(1896) ve Yıldız Suikastı'nı(1905) düzenlediler.  Mahzenlerde gizlenen ve fişek yapan Ermeniler.Kaynak: Ermeni Ayaklanmaları ve İhtilal Hareketleri

  32. Sayfa
  KIBRIS,TUNUS VE MISIR'IN İŞGALİ : *   İngiltere, Rusya'nın Osmanlı İmp'na karşı herhangi bir saldırısına karşı gerçekte Doğu Akdeniz'de egemenlik kurmak ve sömürge yollarını güven altına almak, görünürde ise Osmanlı Imp'nu korumak gerekçesi ile 1878'de Kıbrıs'a asker çıkardı. Kıbrıs, hukuksal açıdan Osmanlıların, yönetim açısından İngilizlerin elindeydi.

  33. Sayfa
  *   Fransa, Akdeniz egemenliği açısından önemli gördüğü Tunus'u 1851'de, Tunus'taki kargaşalıktan yararlanarak işgal etti.

  34. Sayfa
  *   İngiltere, 1882 yılında Süveyş Kanalı'ndaki çıkarlarını korumak amacıyla Mısır'ı işgal etti.1882'de İngiltere ile yapılan Antlaşmaya göre Mısır, hukuksal olarak Osmanlı toprağı olacak, Osmanlı İmp'na yıllık vergi ödeyecek,İngiltere ve Osmanlı Imp. Mısır'da birer ''Yüksek Komiser'' bulundurabilecekti.

  35. Sayfa
  Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz

  36. Sayfa
  BULGARİSTAN KRALLIĞI'NIN KURULMASI*   1878 Berlin Antlaşmasına göre Doğu Rumeli, ıslahat yapmak koşuluyla Osmanlı Imp'na bırakılmıştı.*   1885'te Doğu Rumeli Bulgarları isyan ederek Bulgar Prensliğine bağlandığını ilan etti.Osmanlıların isyana müdahale etmesi sonucunda karışıklıklar çıktı.*   1908'de II.Meşrutiyet'in ilanını fırsat bilen Bulgarlar bağımsızlıklarını ilan ettiler. 

  37. Sayfa
  BOSNA-HERSEK'İN AVUSTURYA'YA BAĞLANMASI : *   Bosna-Hersek'in yönetimi 1878 Berlin Antla§ması ile Avusturya'ya bırakılmıştı.*   1908'de II.Meşrutiyet'in ilanını fırsat bilen Avusturya, Bosna­ Hersek'i kendi topraklarına kattığını ilan etti.*   Osmanlı İmp, Yenipazar Sancağı(Sancak Bölgesi) kendisinde kalması koşulu ile Bosna-Hersek'i Avusturya'ya bıraktı.  

  38. Sayfa
  XIX.YÜZYILDA OSMANLI İMPARATOR-LUĞU'NDA ISLAHAT HAREKETLERİ II.MAHMUT DÖNEMİ

  39. Sayfa
  1­  II.MAHMUT DÖNEMİ ISLAHATLARI : *   Divan örgütü kaldırılıp yerine ''Bakanlar Kurulu Sistemi'' getirildi.

  40. Sayfa
  *  Müsadere( zorla alım) sistemi kaldırıldı.*1826'da Kapıkulu Ocakları ve Yeniçeri Ocağı, halkın da yardımıyla, kaldırılıp yerine "Asakir-i Mansure-i Muhammediye" adıyla yeni bir ordu kuruldu.*   İlk nüfus sayımı yapıldı(1827).Sayımda sadece erkekler sayıldı. -Memurlar için kıyafet zorunluluğu getirildi.*   Padişah portreleri devlet dairelerine asılmaya başlandı.*   İlköğretim zorunlu oldu.Medreselerin yanında batılı okullar da açıldı.

  41. Sayfa
  *   Avrupa'ya ilk kez öğrenci gönderildi.*   İlk resmi gazete, "Takvim-i Vekayi'' çıkarıldı(1831).*   Tımar ve Zeamet yöntemi kaldırıldı. Devlet memurları aylığa bağlandı. *   Köy ve mahallelere ''Muhtar''lar atandı.*   Posta ve Karantina örgütleri kuruldu.*   II.Mahmut ilk kez yurt içi gezilere çıktı. II.Mahmut, ülkeyi tanıma amacıyla geziye çıkan ilk Padişahtır.  www.ogretmen.info

Osmanlının Dağılması Videoları

 • 3
  3 yıl önce

  Osmanlı Dağılma Dönemi

Osmanlının Dağılması Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Osmanlının Dağılması Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..