Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
asi5050

Osmanlının Dağılması Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Osmanlının Dağılması kaybedilen savaşlar, yapılan anlaşmalarla kaybedilen topraklar, verilen imtiyazlar ve tavizler, ayaklanmalar, isyanlar, yapılan işgaller ile ortaya çıkan bir sonuçtur. Yapılan anlaşmalar, çıkarılan kanunlar,ıslahatlar, yayınlanan Tanzimat ve Islahat Fermanları, Meşrutiyet hareketleri Osmanlıyı bu kötü sondan kurtaramamıştır. 

Osmanlının Dağılması sürecini etkileyen bazı önemli olaylar şunlardır.

Kıbrıs’ın Kaybedilmesi
İngiltere’nin Berlin Konferansında Osmanlıya vereceği desteğin karşılığında Kıbrıs’ın kendisine üs olarak verilmesi talebi ile başlayan bir süreçtir. İngiltere Kıbrıs’ üs yaparak Rusların Akdeniz’e inmesini engellemeye ve Doğu Akdeniz, Süveyş Kanalını kontrol altına almayı planlıyordu. Yapılan anlaşma ile Kıbrıs İngilizlere üs olarak bırakılmıştır. Fakat I. Dünya Savaşında Osmanlının Almanya tarafında savaşa girdiğini duyurması ile İngiltere de Kıbrıs’ı topraklarına kattığını ilan etmiştir.

Tunus’un Fransızlar Tarafından İşgali
Cezayir ve Tunus arasındaki sınır olaylarını bahane eden Fransa Tunus’u işgal etmiştir.

Mısır’ın İngilizler Tarafından İşgali
Mısır’ı doğudaki sömürgeler için bir geçiş noktası olarak gören İngiltere 1882 yılında Mısır’ı işgal etmiştir. Fransızlar tarafından açılan Suveyş Kanalı Mısır’ın siyasi ve ekonomik önemini arttırmıştır. Hidiv İsmail döneminde Maliye alanındaki sorunlar milliyetçilik hareketlerinin artmasını sağlamış ve İngiltere bu durumu işgal için bahane olarak kullanmıştır.

Girit Sorunu ve 1897 Osmanlı – Yunan Savaşı
1866 yılında Girit adasındaki Rumlar isyan ederek Yunanistan’a bağlanmak istediklerini belirtmişlerdir. Avrupalı devletlerin olaylara karışma ihtimalini göz önünde bulunduran Osmanlı Devleti Girit’e yeniimtiyazlar vermek zorunda kalmıştır.

Bulgaristan’ın Bağımsız Olması (1908)
Bulgaristan 2. Meşrutiyetin ilanı sırasında Osmanlı Devletindeki karışıklıklarda faydalanarak bağımsızlığını ilan etmiştir. (1908)

Avusturya’nın Bosna – Hersek’i İlhak Etmesi (1908)
Yapılan Berlin Anlaşmasında Bosna – Hersek’in yönetim ve idaresi geçici olarak Avusturya devletine bırakılmıştı. Avusturya bu toprakları bir daha Osmanlı Devletine geri vermemiştir. İkinci Meşrutiyetin ilan edilmesi sırasında ise Bosna – Hersek topraklarını kendi topraklarına kattığını açıklamıştır.
Fazla miktarda kaybedilen topraklar Osmanlının gücünü büyük oranda kaybetmesine neden olmuştur. Bu durum Osmanlı Devletinin dağılma sürecine girmesini sağlamıştır.

Osmanlının Dağılması Resimleri

 • 3
  Osmanlı devletinin dağılma dönemi haritası hangi toprağımızı kimler işgal etti. 2 yıl önce

  Osmanlı devletinin dağılma dönemi haritası hangi toprağımızı kimler işgal etti.

Osmanlının Dağılması Sunumları

 • 7
  Önizleme: 2 yıl önce

  Osmanlının dağılma dönemindeki siyasi olaylar sunusu

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  OSMANLI DAĞILMADÖNEMİ1792-1878

  2. Sayfa
  SIRP İSYANIstyle.visibilityppt_xppt_y

  3. Sayfa
  SIRP İSYANI (1804)SEBEBİMilliyetçilik akımının etkisi.Rusya’nın Panislavizm politikası.Kendi devletlerini kurmak istemeleri.GELİŞİMİOsmanlı isyanlara karşı ordu ve şiddet kullandı.Azınlıklar isyan edince Rusya azınlıklara yardım için Osmanlı’ya saldırdı.SONUCUOsmanlı yenildi.II. MAHMUTstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  4. Sayfa
  BÜKREŞ ANTLAŞMASI (1812)Sırplar imtiyaz elde etmiştir.ÖNEMİOsmanlı’ya isyan eden ilk millet Sırplar’dır.İsyan diğer azınlıklara örnek teşkil etmiştir.Azınlık isyanları arttı.style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  5. Sayfa
  SIRP İSYANIYUNAN İSYANIstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  6. Sayfa
  YUNAN İSYANI (1820)SEBEBİSırp isyanını örnek almaları.Milliyetçilik akımının etkisi.Rusya’nın kışkırtmaları.Avrupalıların Yunan isyanını desteklemesi.Kendi devletlerini kurmak istemeleri.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  7. Sayfa
  YUNAN İSYANIGELİŞİMİYunanlılar önce Eflak-Boğdan’da isyan ettiler. (Rusya’dan yardım almak)Başarılı olamadılar. (Romen halkı desteklemedi)Mora’da yeniden isyan ettiler.II. Mahmut, Mısır Valisi M. Ali Paşa’dan yardım istedi.M. Ali Paşa, Mora ve Girit valiliklerini istedi.M. Ali isyanı bastırırken İngiliz, Fransız ve Rus donanmaları, Osmanlı donanmasını NEVARİN’de yaktı.style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  8. Sayfa
  YUNAN İSYANIGELİŞİMİDonanmamızı yaktıkları için tazminat istedik.Rusya Osmanlı’ya savaş açtı.Yunan isyanı ile içişlerimize karıştılar.İç sorun Dış sorun haline geldi.style.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_y

  9. Sayfa
  2010 – LYS4 Osmanlı Devleti’nde, Sırpların ayrıcalık elde etmesi ve Yunanistan’ın bağımsızlık kazanmasında Çarlık Rusya’sı etkili olmuştur. Buna göre Çarlık Rusya’sının aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir? A) İngiltere’yi Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü koruma politikasında desteklemek B) Balkanlarda kendisine nüfuz alanı yaratmak C) Karadeniz’de üs elde etmek D) Deniz gücünü artırmak E) Rejimini korumakstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityr

  10. Sayfa
  1828-1829 OSMANLI-RUS SAVAŞISEBEBİRusya’nın Yunanlılara yardım etmek istemesi.Rusya’nın tarihi emelleri.SONUÇOsmanlı yenildi.EDİRNE ANTLAŞMASI (1829)Sırplar’a özerklik verildi.Yunanistan bağımsızlığını kazandı.ÖNEMİİlk kez bir azınlık bağımsızlık kazandı.Diğer azınlıklara örnek teşkil etti ve isyanlar arttı.İLK İSYAN EDENSIRPLARİLK BAĞIMSIZOLANYUNANLILARstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  11. Sayfa
  M.ALİ PAŞAİSYANISIRP İSYANIYUNAN İSYANIstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  12. Sayfa
  MEHMET ALİ PAŞA İSYANI (1831)Mora elden çıktığı için M. Ali Paşa Suriye ve Girit valiliklerini istedi.II. Mahmut vermeyince isyan etti.Osmanlı Konya’da M. Ali’nin ordusuna yenildi.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  13. Sayfa
  MEHMET ALİ PAŞA İSYANIFransa M. Ali’yi destekledi.İngiltere tarafsız kaldı.Rusya Osmanlı’ya yardıma geldi.İngiltere bu durumdan rahatsız oldu ve araya girdi.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  14. Sayfa
  KÜTAHYA ANTLAŞMASI (1833)İngiltere kendi çıkarları için M. Ali’nin yanında yer aldı.M. ALİ PAŞAOSMANLIİNGİLTEREFRANSARUSYAstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_y

  15. Sayfa
  KÜTAHYA ANTLAŞMASISuriye, Adana, Cidde, Girit valilikleri Mehmet Ali Paşa’ya verildi.(Osmanlı kendi valisini yenemeyecek kadar aciz)UYARIM. Ali’nin yeniden isyan edebileceğini düşünen II. Mahmut Rusya ile bir antlaşma yaptı. (Denize düşen yılana sarılır)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  16. Sayfa
  HÜNKAR İSKELESİ ANTLAŞMASI (1833)MADDELERİOsmanlı’ya saldırı olursa Rusya asker ve donanma gönderecek. (Osmanlı Rusya’nın koruması altına girdi)Rusya’ya saldırı olursa Osmanlı Boğazları kapatacak. (Rusya’nın Karadeniz’de güvenliği arttı)Antlaşma 8 yıl sürecekÖNEMİRusya sıcak denizlere indi.Boğazlar sorunu ortaya çıktı.style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  17. Sayfa
  BALTA LİMANI TİCARET ANTLAŞMASI(OSMANLI - İNGİLTERE)SEBEBİMısır meselesinde İngiltere’nin desteğini sağlamak.MADDELERİİthalatta vergiler %5’e indirildi.İhracatta vergiler %15’e yükseltildi.Yabancılardan iç gümrük vergisi alınmayacak.Türklerden iç gümrük vergisi alınacak (Yerli tüccar iflas etti) (Avrupa’nın açık pazarı olduk)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  18. Sayfa
  FRANSA İLE TİCARET ANTLAŞMASI (1838) SEBEBİFransa’nın desteğini sağlamak.İngiltere’ye verilen hakların aynısı Fransa’ya da verildi.NOTAyrıca İngiltere ve Fransa’nın desteğini sağlayabilmek için azınlıklara haklar verildi. (Tanzimat Fermanı 1839)Böylece M. Ali Paşa yalnız kaldı.style.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_y

  19. Sayfa
  II. MEHMET ALİ PAŞA İSYANI (1839)SEBEBİOsmanlının yerine geçmek.GELİŞİMİM. Ali Osmanlı’yı Antep (Nizip)’te yendi.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  20. Sayfa
  II. MEHMET ALİ PAŞA İSYANIGELİŞİMİRusya’nın Hünkar’a dayanarak Asker gönderme ihtimaline karşı İngiltere Mısır meselesini Avrupa’ya taşıdı.style.visibility

  21. Sayfa
  LONDRA PROTOKOLÜ (1840)M. ALİ PAŞAOSMANLIİNGİLTEREFRANSARUSYATARAFSIZMEHMET ALİ PAŞAYALNIZ KALDIABDÜLMECİTstyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_yppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  22. Sayfa
  LONDRA PROTOKOLÜ (1840)MADDELERİSuriye, Adana, Cidde, Girit valilikleri, M. Ali Paşa’dan alınıp Osmanlı’ya verili.Mısır valiliğine Mehmet Ali Paşa soyundan gelenler geçecek. (Egemenliğimizi zedeler) (İlk kez bir valilik saltanat haline dönüştü)NOT1841’de Hünkar İskelesi Antlaşması’nın süresi doldu ve Rusya süreyi uzatmak istedi.style.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_y

  23. Sayfa
  1841 LONDRA BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİMADDELERİBoğazlar Osmanlı denetiminde kalacak. (Egemenliğimiz arttı)Boğazlardan savaş gemisi geçemeyecek. (Egemenliğimizi zedeler) (Rusya sıcak denizlere inemez) (İngiltere’nin sömürge yolları güvenlik altına girer)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  24. Sayfa
  1841 LONDRA BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİÖNEMİBoğazlar sorunu çözüldü.Bundan sonra boğazlarla ilgili kararları Avrupa devletleri verecek. (Egemenliğimizi zedeler)Avrupalıların boğazlarla ilgili yaptığı ilk antlaşmadır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  25. Sayfa
  MACAR-LEH MÜLTECİ SORUNU(1848)Milliyetçilik akımının etkisi ileMacarlar, Avusturya’ya;Lehliler, Rusya’ya;Baskılar üzerine Macarlar ve Lehliler Osmanlı’ya sığındı.Rusya Mültecileri isteyince Osmanlı reddetti.Rusya Osmanlı’ya savaş açtı.Osmanlı Avrupa’nın desteğini sağladı.İSYAN ETTİLERstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  26. Sayfa
  2010 – LYS4 I. Leh milliyetçileri II. İsveç Kralı XII. Şarl (Demirbaş Şarl) III. İspanya’dan kaçan Yahudiler Yukarıdaki sığınmacılardan hangileri Osmanlı Devleti’yle Rusya arasında savaşa neden olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve IIID) I ve II style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityr

  27. Sayfa
  KIRIMRUSYAstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_y

  28. Sayfa
  KIRIM SAVAŞI (1853-1856)SEBEBİHünkar İskelesi Antlaşmasının süresini uzatmak.Osmanlı’nın Lehlilere yardım etmesi.Rusya’nın tarihi emelleri.style.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_y

  29. Sayfa
  KIRIM SAVAŞI (1853-1856)GELİŞİMİRusya hem karadan hem de denizden saldırdı.Sinop’ta Osmanlı donanmasını yaktılar.İngiltere, Fransa ve Piyomente Osmanlı’ya yardıma geldi.Rusya yenildi.Osmanlı ilk kez dış borç aldı (İngiltere’den)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  30. Sayfa
  PARİS ANTLAŞMASI (1856)NOTİç işlerimize karışılmasını önlemek için antlaşmadan önce Islahat Fermanını yayınladık.MADDELERİRusya ve Osmanlı Karadeniz’de donanma bulunduramayacak. (Rusya Akdeniz’e inemez) (Osmanlı yendiği halde yenik devlet statüsünde)Osmanlının toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin garantisi altında olacak. (Kendi kendimizi koruyamayacak kadar aciziz)style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  31. Sayfa
  PARİS ANTLAŞMASIMADDELERİOsmanlı Avrupa Devletler hukukundan yararlanacak. (Osmanlı Avrupa devleti sayılmıştır)Rusya ve Osmanlı aldıkları yerleri geri verecek. (Yendiğimiz halde yenik devlet sayıldık)Eflak ve Boğdan’a ıslahat yapılacak ve Avrupalılar denetleyecek. (İçişlerimize karıştılar) (Islahat Fermanı işe yaramadı)Boğazlar Londra Antlaşmasına göre yönetilecek.style.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_y

  32. Sayfa
  PARİS ANTLAŞMASIÖNEMİOsmanlının imzaladığı son kazançlı antlaşmadır.Rusya, Osmanlı üzerindeki emellerinden bir süre için vazgeçti.style.visibilitystyle.visibility

  33. Sayfa
  SIRPBOĞDANHERSEKBOSNABULGAROSMANLI’YA KARŞIİSYAN ETTİstyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_y

  34. Sayfa
  1875 BALKAN BUNALIMIBulgar, Sırp, Bosna, Hersek, Boğdan Osmanlı’ya karşı isyan etti.Osmanlı isyanları şiddetle bastırmak istedi.Avrupalı devletler Paris Antlaşmasının maddelerine dayanarak Osmanlıya müdahale etti.Berlin’de bir konferans düzenlendi.style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  35. Sayfa
  BERLİN KONFERANSI (1876)Osmanlı katılmadı.Avrupalı devletler Osmanlının iç meselesini görüşmeye başladı. İSTEKLERİBalkanlar’da ıslahat yap.Balkanlar kendi yöneticilerini kendisi seçsin.İç işlerimize müdahale olarak kabul ettik ve bu istekleri reddettik. (Egemenliğimizi koruduk)style.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_y

  36. Sayfa
  İSTANBUL KONFERANSI (1876)Konferans sırasında I. Meşrutiyet ilan edildi.Avrupalılar Balkanlar’da ıslahat yapılmasını istediler.Balkanlar kendi yöneticilerini kendisi seçsin.İç işlerimize müdahale sayarak reddettik.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  37. Sayfa
  LONDRA KONFERANSI (1876)Konu aynı.Avupalılar’ın istekleri aynı.Reddettik.UYARIİsteklerin reddedilmesi üzerine Rusya Osmanlı’ya savaş açtı.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  38. Sayfa
  1877-1878 0SMANLI-RUS SAVAŞI(93 HARBİ)SEBEBİRusya’nın tarihi emelleri.Konferans kararlarını reddetmemiz.İNGİLTERE VE FRANSA NEDEN YADIMA GELMEDİ?Konferans kararlarını reddetmemiz.İngiltere ve Fransa’nın, Rusya ile anlaşması. (Rusya Boğazları işgal etmeyecek)style.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_y

  39. Sayfa
  1877-1878 0SMANLI-RUS SAVAŞI(93 HARBİ)SONUÇYenildik.Barış istedik.Ayestefanos (Yeşilköy) Antlaşması imzalandı.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  40. Sayfa
  AYASTAFANOS 'YEŞİLKÖY' ANLAŞMASI

  41. Sayfa
  AYESTEFANOS ANTLAŞMASI(YEŞİLKÖY)Bulgaristan bağımsız olacak. (Rusya Balkanlar’dan sıcak denizlere iner)Romanya, Sırbistan, Karadağ bağımsız olacak. (Rusya sıcak denizlere iner)Bosna-Hersek’te de ıslahat yapılacak. (Rusya sıcak denizlere iner)Teselya Yunanistan’a verilecek. (Rusya sıcak denizlere iner)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  42. Sayfa
  AYESTEFANOS ANTLAŞMASI(YEŞİLKÖY)Girit’te ıslahat yapılacak. (Rus gemileri serbestçe dolaşır)Kars, Ardahan, Batum, Doğu Beyazıt Rusya’ya verilecek.Ermeniler’in yaşadığı bölgelerde ıslahat yapılacak. (Rusya, Basra körfezine iner)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  43. Sayfa
  AYESTEFANOS ANTLAŞMASI(YEŞİLKÖY)ÖNEMİRusya Balkanları egemenliği altına aldı.Rusya tarihi emellerine ulaşma imkanı buldu.İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, antlaşmayı tanımadıklarını bildirdiler.Savaşı göze alamayan Rusya bildiriyi kabul etti.NOTAntlaşma maddelerinin değiştirilmesi karşılığında Kıbrıs’ın kullanım hakkı İngiltere’ye bırakıldı.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  44. Sayfa
  BULGARİSTANOSMANLI DAKALDIBERLİN ANLAŞMASI 1878style.visibilitystyle.visibility

  45. Sayfa
  ROMANYASIRBİSTANKARADAĞBAĞIMSIZ OLACAKLARstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  46. Sayfa
  BOSNA HERSEKOSMANLI DAKALDIYÖNETİMİ AVUSTURYA DAstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  47. Sayfa
  TESELYAYUNANİSTAN’AVERİLDİstyle.visibilitystyle.visibility

  48. Sayfa
  GİRİT’TEISLAHATYAPILACAKERMENİ BÖLGESİNDEISLAHATYAPILACAKstyle.visibilitystyle.visibility

  49. Sayfa
  DOĞU BAYEZITOSMANLIYA KALDIKARS ARDAHANBATUMRUSYA’YA VERİLECEKstyle.visibilitystyle.visibility

  50. Sayfa
  BERLİN ANTLAŞMASI (1878)MADDELERİAyastefanos Antlaşmasıyla kurulan büyük Bulgaristan Krallığı üç kısma ayrıldı.Sırbistan, Romanya, Karadağ bağımsız oldu.Bosna-Hersek’in yönetimi geçici olarak Avusturya’ya bırakıldı.Batum, Kars, Ardahan Rusya’da kalacak; Doğu Beyazıt Osmanlı’ya verilecek. (Rusya, Basra körfezine inemez)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  51. Sayfa
  BERLİN ANTLAŞMASI (1878)MADDELERİTeselya,Yunanistan’a bırakılacak.Ermeniler’in oturduğu yerde ve Girit Adasında ıslahat yapılacak. (Ermeni sorunu oluştu)Osmanlı Rusya’ya savaş tazminatı ödeyecek.Boğazlar savaş gemilerine kapalı, ticaret gemilerine açık olacak. (Egemenliğimize aykırı)style.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_y

  52. Sayfa
  BERLİN ANTLAŞMASIÖNEMİİlk kez çok sayıda devlet Osmanlı’dan ayrılmıştır. (Balkanlar Osmanlı’dan koptu)Rusya’nın Balkan hakimiyeti engellendi.Osmanlı-Çarlık Rusya arasında imzalanan son antlaşmadır.İlk kez Ermeni meselesi sorunu ortaya çıktı.Avrupalı devletler kendi aralarında Osmanlı’yı paylaşma projelerine başladılar.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  53. Sayfa
  AVRUPA’DA DENGELERİN DEĞİŞMESİOsmanlı, Berlin Antlaşmasından sonra Almanya ile yakınlaşmıştır.Rusya-İngiltere ve Fransa yakınlaşmıştır. (İngiltere Osmanlı’nın toprak bütünlüğünden vazgeçti)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  54. Sayfa
  OSMANLI PARÇALANMA DÖNEMİİNGİLTEREFRANSAİTALYABERLİNANT’DAKIBRIS’I ALDI1982’DEMISIR’IİŞGAL ETTİ(SÖMÜRGE)1830’DACEZAYİR’İ1881’DETUNUS’UİŞGAL ETTİ(AKDENİZ ÜSTÜNLÜĞÜ)1911’DETRABLUSGARP’IİŞGAL ETTİ(SÖMÜRGE)style.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_y

  55. Sayfa
  GİRİT SORUNU(1897)Dömeke Savaşında Osmanlı Yunanistan’ı yendi.Avrupalı devletler araya girdi.İSTANBUL ANTLAŞMASI (1898)Girit Osmanlı’da kalacak.Girit’in yöneticisi Rum olacak. (Girit’in elden çıkacağını gösterir)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  56. Sayfa
  DUYUN-U UMUMİYE (1881)(GENEL BORÇLAR İDARESİ)Avrupalılar Osmanlı’dan alacaklarını tahsil etmek amacıyla kurdu.Osmanlı’nın tüm gelir kaynaklarına el koydu. (Bağımsızlığa aykırı)Lozan Barış Antlaşmasında ortadan kaldırıldı.style.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_y

 • 3
  Önizleme: 2 yıl önce

  19. Yüzyıl Osmanlının Dağılma Dönemi Konu Anlatımı Ders Sunusu (Slayt-Power Point)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  19 .YY (XIX.YY) OSMANLI DEVLETİDAĞILMA DÖNEMİwww.ogretmen.infostyle.visibility

  2. Sayfa
  YILINDA FRANSA’DA BÜYÜK FRANSIZ İHTİLALİ PATLAK VERDİ.BU İHTİLALİN SONUÇLARI TÜM DÜNYAYI ETKİLEDİĞİ GİBİ OSMANLI DEVLETİNİ DE OLUMSUZ ETKİLEDİ.style.visibility

  3. Sayfa
  BU İHTİLAİN SONUCU OLARAK AVRUPADA’Kİ TÜM ÇOK ULUSLU KRALLIKLAR TEHLİKEYE DÜŞTÜ.,ÖZELLİKLE ÖZGÜRLÜK VE MİLLİYETÇİLİKAKIMLARI OSMANLI GİBİ BİR ÇOK FARKLI MİLLİYETTEN OLUŞAN ÜLKELRİ DERİNDEN ETKİLEDİ.BU YÜZYILDA OSMNALI DEVLETİNE BAĞLI BİR ÇOK ULUS OSMANLI DEVLETİ’NİNPARÇALAMMASINI İSTEYEN DEVLETLERCE DESTEKLENEREK AYAKLANDI.OsmanlıDAĞILMA SÜRECİNE GİRMİŞ OLDU.

  4. Sayfa
  FRANSIZ İHTİLALİ’NDE ÖLDÜRÜLEN KRALİÇE MARİA ANTİONETTEstyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_y

  5. Sayfa
  1806 -1812 Osmanlı - Rus Savaşı- Rusya'nın Eflâk ve Boğdan beylerini Osmanlılara karşı kışkırtması- Fransa'nın kışkırtmasıyla Eflâk ve Boğdan beylerinin görevden alınması ve boğazların Ruslara kapatılması üzerine savaş başladı.Sonuçta, 1812'de Bükreş Antlaşması yapıldı. Prut nehri iki ülke arasında sınır kabul edildi. Sırplara bazı haklar tanındı.NOT: İlk defa, bir azınlık Bükreş antlaşmasıylaayrıcalık elde etmiştir._

  6. Sayfa
  Sırp İsyanı (1804-1878)Fransız İhtilâlinin etkisi, yöneticilerin halka kötü davranması ve ağır vergiler alınmasından dolayı Sırp Halkı isyan etmiş, Sırplar 1812 Bükreş antlaşmasıyla ayrıcalık kazanmıştır.Edirne Antlaşması ile özerk yönetime, Berlin Antlaşması ile bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır.

  7. Sayfa
  Yunan İsyanıFransız İhtilâlinin etkisi, Rusların kışkırtması ve Etnik-i Eterya Cemiyeti'nin çalışmaları sonu­cunda isyan etmişlerdir. Kavalalı Mehmet Paşa is­yanı bastırmış, ancak Avrupa ülkeleri Yunanistan'abağımsızlık verilmesinden yana olduklarından bu olaya karşı çıkarak Navarin'de (1827) Osmanlı donanmasını yakmışlardır. Bunun üzerine Osmanlı -Rus Savaşı yapıldı. Osmanlılar yenildiler.

  8. Sayfa
  NAVARİN YANGINI

  9. Sayfa
  Osmanlı Devleti zorunlu olarak Edirne Antlaşması'nı imzalamıştır (1829). Yunanistan'a bağımsızlık verilmiştir.Ayrıca Rus ticaret gemileri boğazlardan serbest geçiş hakkı elde etmiştir.NOT: Osmanlı Devleti'nin Küçük Kaynarca'dan sonra imzaladığı en ağır antlaşmadır. Akdeniz'de dengenin bozulduğunu ileri süren Fransa 1830'da Cezayir'i işgal etti.

  10. Sayfa
  Kavalalı Mehmet Ali Paşa AyaklanmasıNedenleri: Mora'daki Yunan isyanını bastıran Mehmet Ali Paşa'ya Mora Valiliği verilmedi. İstenilen Suriye Valiliği de verilmedi. Oğlu İbrahim Paşa Adana ve Konya'ya ilerledi. Suriye'de Osmanlı Ordusunu yenmesi sonucunda Osmanlı Devleti, Mehmet Ali Paşa'ya karşı Rusya ile anlaşmıştır. Bunun üzerine Mehmet Ali Paşa Osmanlı Devleti'ne karşı isyan etmiştir.

  11. Sayfa
     II.Mahmut Yunan İsyanını bastırabilmek için Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'dan yardım istemiş, bunun karşılığında Mora ve Girit Valiliklerini vermeyi vaad etmişti. Ancak Yunanlılar bağımsızlık kazanınca bu vaadler gerçekleşmedi.*   Mehmet Ali Paşa Mora Valiliğinin yerine Girit ve Suriye Valiliğinin verilmesini istedi. ll.Mahmut bunu kabul etmeyince Mehmet Ali Paşa isyan etti ve Konya'ya kadar ilerledi.*   II.Mahmut Rus Çar'ı I.Nikola'dan yardım istemek zorunda kaldı. GİRİT ADASI

  12. Sayfa
  *   Rus Orduları'nın ve Donanması'nın İstanbul'a gelmesi, Mısır Sorunu'nu uluslararası bir sorun haline getirdi.Rus donanmasının iSTANBUL’a gelmesi İngiltere ve Fransa’yı telaşlandırdı.Rusların başına buyruk hareket etmesinden rahatsız olmuşlardı.*   İngiltere ile Fransa'nın müdahalesi sonucu Mehmet Ali Paşa ileimzalandı.

  13. Sayfa
  Kütahya Antlaşması(1833)a)­ Mehmet Ali Paşa'ya Mısır, Girit ve Suriye Valilikleri,b)­ Oğlu İbrahim Paşa'ya Cidde ve Adana Valilikleri verildi. Kütahya Antlaşması tarafların beklentilerine uygun bir antlaşma olmadı, Mısır Sorunu'nu yüzeysel olarak çözdü. NİKOLA I

  14. Sayfa
  Hünkar İskelesi Antlaşması (1833)II.Mahmut, Mehmet Ali Paşa'nın olası bir saldırısına karşı İngiltere ve Fransa'ya güvenemediği için Rusya ile Hünkar İskelesi Antlaşması'nı(1833) imzaladı. Antlaşmaya göre;a)­ Osmanlı Imp'na herhangi bir düşman saldırırsa masrafları Osmanlı İmp. tarafından karşılanmak koşulu ile Rusya asker ve donanma gönderecek,b)­ Rusya bir saldırıya uğrarsa Osmanlı Imp. sadece Boğazları kapatacaktı. II.MAHMUT

  15. Sayfa
     Kütahya Antlaşması'ndan memnun olmayan II.Mahmut ile Mehmet Ali Paşa savaş hazırlıklarına başladılar.*   Her iki taraf 1839'da Nizip'te karşılaştılar. Nizip Savaşı Osmanlı Imp.'nun yenilgisi ile sonuçlandı.*   Avrupa Devletleri, Rusya'nın Hünkar İskelesi Ant. ile doğan haklarını kullanmaması için Mehmet Ali Paşa'nın ilerlemesine engel oldular. 

  16. Sayfa
    1840'da Avusturya,Rusya,Prusya,İngiltere Fransa ve Osmanlı İmp'nun katılımı ile Londra'da bir konferans toplandı. Londra Sözleşmesi'ne(1840) göre;a)­ Mısır Osmanlılarda kalacak, yıllık vergi ödemek koşulu ile Mehmet Ali Paşa ile oğullarına bırakılacak,b)­ Suriye,Girit ve Adana Osmanlılara geri verilecekti.*   Başta sözleşmeyi kabul etmeyen Mehmet Ali Paşa yer yer yenilmeye başlayınca sözleşmeyi imzalamak zorunda kaldı.Böylece Mısır Sorunu çözümlenmiş oldu.

  17. Sayfa
  BOĞAZLAR SORUNU : *   Mısır Sorunu'nun çözümünden sonra Boğazlar Sorunu ele alındı.1841 'de Londra Antlaşması yapıldı.Buna göre;a)­ Boğazlar Osmanlı egemenliği altında kalacak,b)­ Barış zamanında Boğazlardan hiç bir savaş gemisi geçmeyecekti. *   Böylece Boğazlar Sorunu çözümlenmiş oldu. 

  18. Sayfa
  KIRIM SAVAŞI ; NEDENLERİ   Rusya'nın sıcak denizlere inmek isteği,*   Rusya'nın Akdeniz'e egemenlik kurmak isteği,*   Rusya'nın Hünkar İskelesi Antlasması ile elde ettiklerini kaybetmemek isteği,*   Rusların Kudüs'teki Ortodokslara yeni haklar verilmesini sağlamak isteği, *   İngiltere, sömürge yollarını güvenlik içinde bulundurmak,Fransa ise Akdeniz'deki ekonomik çıkarlarını sürdürebilmek için Rusya'ya karşı Osmanlı İmp'nu desteklemesi Kırım Savaşı'nın nedenlerini oluşturur. ++

  19. Sayfa
  KIRIM SAVAŞI'NIN GELİŞİMİ VE SONUCU : *  İsteklerini zorla gerçekleştirmek isteyen Rusya, Eflak ve Boğdan'ı işgal etti.Böylece Osmanlı-Rus Savaşı başladı.*   1853'te Ruslar Sinop Limanındaki Osmanlı Donanmasını yaktı. Bunun üzerine İngiltere,Fransa ve piyemonte(İtalya) Osmanlı İmp'nun yanında savaşa girdi.*   Kırım Savaşı, Rusların yenilgisi ile sonuçlanınca 1856 yılında Paris Barış Konferansı toplandı.Konferans sonunda imzalanan Paris Ant'na göre;

  20. Sayfa
  a)­ Osmanlı Imp. Avrupa devleti sayılacak ve Avrupa Devletler Hukuku 'ndan yararlanacaktı. b)­ Osmanlı İmp'nun toprak bütünlüğü Avrupa Devletleri tarafından garanti altına alındı. c)­ Karadeniz, tarafsız bir deniz olacak,bütün ulusların savaş gemilerine kapalı olacaktı. d)­ Osmanlı İmp. ve Rusya Karadeniz'de savaş gemisi ve tersane bulunduramayacaktı.e)­ Boğazların statüsü 1841 Londra Antla.,masındaki gibi olacaktı.

  21. Sayfa
  f)­ Taraflar" savaşta aldıkları yerleri geri verecekti.g)­ Eflak ve Boğdan'a özerklik verilecekti.h)­ Tuna Nehri'nde ticaret gemileri serbestçe dolaşacaktı.i)­ Osmanlı Imp'nun yayınladığı 1856 Islahat Fermanı dikkate alınarak yapılacak ıslahatlara hiç bir Avrupa Devleti karışmayacaktı.

  22. Sayfa
  ÖZELLİĞİ : *   Osmanlı İmp'nun Avrupa Devletlerinin kefilliği altına girmesi ile artık kendisini koruyamaz bir duruma düştüğü görüldü.*   Kırım Savaşı, Osmanlı İmp'nun ilk kez dış borç almasına neden oldu(İngiltere'den borç alındı).*   Avrupa Devletleri Osmanlı İmp'na ilk kez topluca destek verdiler.

  23. Sayfa
  PANİSLAVİZM HAREKETLERİ : *   Panslavizm, Slav ırkından olan milletlerin Rusya'nın egemenliği altında birleşmelerini hedef alan siyasi bir harekettir.*   Ruslar Ortodoks Hıristiyan ulusların Slav olduğunu ve bunların Rus yöne!iminde birleşmeleri gerektiğini savundular.Bu nedenle Osmanlı İmp. sınırları içindeki Balkan uluslarını Osmanlılara karşı kışkırttılar bunun sonucunda Balkanlarda ayaklanmalar çıkarıldı. Bu isyanlar Osmanlı Imp'nun yıkılışına kadar sürdü. 

  24. Sayfa
  1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI VE BERLİN ANTLAŞMASI :A- NEDENLERİ: *   1870 ve 1871'de İtalya ve Almanya'nın siyasa lbirliklerini tamamlamaları sonucu, Avrupa güçler dengesinin bozulması ve bunun sonucunda Rusya'nın rahatlaması. *   Rusların Balkan uluslarını Osmanlı İmp'na karşı ayaklandırması. *   İstanbul ve Londra Konferanslarında Avrupa Devletlerinin Rus isteklerine ılımlı bakması. 

  25. Sayfa
  *   Rusya,İstanbul ve Londra Konferanslarında alınan kararlar Osmanlı İmp.tarafından kabul edilmezse Osmanlı İmp'na savaş açacağını ilan etti.*   Osmanlı İmp. Konferans kararlarını kabul etmeyince 1877'de Osmanlı-Rus Savaşı başlamış oldu.*   Ruslar iki koldan saldırıya geçtiler; batıda Bulgaristan, doğuda Kafkasya üzerinden.*   Ruslar batıda Edirne'ye kadar, doğuda ise Erzurum'a kadar ge1diler. 

  26. Sayfa
  Ayastefanos (YEŞİLKÖY)Antlaşması *   Osmanlı İmp, İstanbul Rus işgali tehlikesi ile karşılaşınca barış istemek zorunda kaldı. 1878'de Ayastefanos Antlaşması imzalandı.Buna göre; a)­ Sırbistan ve Karadağ ve Romanya'ya bağımsızlık verildi.b)­ Görünüşte Osmanlılara bağlı,Büyük Bulgar Krallığı kuruldu.c)­ Osmanlı İmp. savaş tazminatı olarak Kars, Ardahan, Batum, Doğu Beyazıt ve Eleşkirt'i Rusya'ya verecekti.d)­ Rus sınırı içinde kalan Müslüman halk isterse göç edebilecekti. 

  27. Sayfa
  ÖNEMLİ BİLGİ OSMANLILARDAN EN GEÇ AYRILAN BALKAN DEVLETİ BULGARİSTAN’DIR.*İLK İSYAN EDEN SIPLAR*İLK BAĞIMSIZ OLAN YUNANLILAR. *EN GEÇ AYRILAN BULGARLAR.

  28. Sayfa
  1878 BERLİN ANTLAŞMASI : *   Ayastefanos Antlaşması, Avrupa Devletlerinin tepkisiyle karşılaştı. Berlin'de Avrupa Devletlerinin de katılımı ile yeni bir Konferans toplandı. Konferans sonunda Berlin Antlaşması imzalandı. Buna göre;a)­ Bulgaristan üç parçaya ayrılarak özerk bir Bulgaristan oluşturuldu. b)­ Bosna-Hersek, Osmanlılarda kalacak, yönetimi Avusturya tarafından yürütülecekti.c)­ Teselya Yunanistan'a bırakıldı.  

  29. Sayfa
  d)­ Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsızlıklarını kazandılar .e)­ Doğu Beyazıt ve Eleşkirt 0smanlılara, Kars, Ardahan ve Batum Rusya'ya bırakıldı.f)­ Ermenilerin çoğunlukta oldukları yerlerde Osmanlı Imp'nun ıslahat yapması kararlaştırıldı. 

  30. Sayfa
  ERMENİ SORUNU ( I.DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ) : *   Ermeniler, Fransız İhtilali'nin yaydığı milliyetçilik akımından başlarda pek etkilenmediler .*  Ermeni Sorunu, Avrupa Devletleri tarafından ilk kez 1815 Viyana Kongresi'nde ''Doğu Sorunu'' olarak ortaya atıldı.*   1878 Ayastefanos ve Berlin Antlaşmalarında Ermenilerin koruyuculuğu Ruslara bırakıldı.*   1878'den sonra Rusların da kışkırtmalarıyla Ermeni ayaklanmaları başladıHınçak çetelerinden bir grup

  31. Sayfa
  *   Ermeniler, 1887'de Hınçak Partisi'ni, 1890'da da Taşnak Sutyun Partisi'ni kurarak halkı örgütlemeye başladılar.*   Anadolu'da bir çok yerde ayaklanmalar çıkardılar. Osmanlı Bankası Baskını'nı(1896) ve Yıldız Suikastı'nı(1905) düzenlediler.  Mahzenlerde gizlenen ve fişek yapan Ermeniler.Kaynak: Ermeni Ayaklanmaları ve İhtilal Hareketleri

  32. Sayfa
  KIBRIS,TUNUS VE MISIR'IN İŞGALİ : *   İngiltere, Rusya'nın Osmanlı İmp'na karşı herhangi bir saldırısına karşı gerçekte Doğu Akdeniz'de egemenlik kurmak ve sömürge yollarını güven altına almak, görünürde ise Osmanlı Imp'nu korumak gerekçesi ile 1878'de Kıbrıs'a asker çıkardı. Kıbrıs, hukuksal açıdan Osmanlıların, yönetim açısından İngilizlerin elindeydi.

  33. Sayfa
  *   Fransa, Akdeniz egemenliği açısından önemli gördüğü Tunus'u 1851'de, Tunus'taki kargaşalıktan yararlanarak işgal etti.

  34. Sayfa
  *   İngiltere, 1882 yılında Süveyş Kanalı'ndaki çıkarlarını korumak amacıyla Mısır'ı işgal etti.1882'de İngiltere ile yapılan Antlaşmaya göre Mısır, hukuksal olarak Osmanlı toprağı olacak, Osmanlı İmp'na yıllık vergi ödeyecek,İngiltere ve Osmanlı Imp. Mısır'da birer ''Yüksek Komiser'' bulundurabilecekti.

  35. Sayfa
  Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz

  36. Sayfa
  BULGARİSTAN KRALLIĞI'NIN KURULMASI*   1878 Berlin Antlaşmasına göre Doğu Rumeli, ıslahat yapmak koşuluyla Osmanlı Imp'na bırakılmıştı.*   1885'te Doğu Rumeli Bulgarları isyan ederek Bulgar Prensliğine bağlandığını ilan etti.Osmanlıların isyana müdahale etmesi sonucunda karışıklıklar çıktı.*   1908'de II.Meşrutiyet'in ilanını fırsat bilen Bulgarlar bağımsızlıklarını ilan ettiler. 

  37. Sayfa
  BOSNA-HERSEK'İN AVUSTURYA'YA BAĞLANMASI : *   Bosna-Hersek'in yönetimi 1878 Berlin Antla§ması ile Avusturya'ya bırakılmıştı.*   1908'de II.Meşrutiyet'in ilanını fırsat bilen Avusturya, Bosna­ Hersek'i kendi topraklarına kattığını ilan etti.*   Osmanlı İmp, Yenipazar Sancağı(Sancak Bölgesi) kendisinde kalması koşulu ile Bosna-Hersek'i Avusturya'ya bıraktı.  

  38. Sayfa
  XIX.YÜZYILDA OSMANLI İMPARATOR-LUĞU'NDA ISLAHAT HAREKETLERİ II.MAHMUT DÖNEMİ

  39. Sayfa
  1­  II.MAHMUT DÖNEMİ ISLAHATLARI : *   Divan örgütü kaldırılıp yerine ''Bakanlar Kurulu Sistemi'' getirildi.

  40. Sayfa
  *  Müsadere( zorla alım) sistemi kaldırıldı.*1826'da Kapıkulu Ocakları ve Yeniçeri Ocağı, halkın da yardımıyla, kaldırılıp yerine "Asakir-i Mansure-i Muhammediye" adıyla yeni bir ordu kuruldu.*   İlk nüfus sayımı yapıldı(1827).Sayımda sadece erkekler sayıldı. -Memurlar için kıyafet zorunluluğu getirildi.*   Padişah portreleri devlet dairelerine asılmaya başlandı.*   İlköğretim zorunlu oldu.Medreselerin yanında batılı okullar da açıldı.

  41. Sayfa
  *   Avrupa'ya ilk kez öğrenci gönderildi.*   İlk resmi gazete, "Takvim-i Vekayi'' çıkarıldı(1831).*   Tımar ve Zeamet yöntemi kaldırıldı. Devlet memurları aylığa bağlandı. *   Köy ve mahallelere ''Muhtar''lar atandı.*   Posta ve Karantina örgütleri kuruldu.*   II.Mahmut ilk kez yurt içi gezilere çıktı. II.Mahmut, ülkeyi tanıma amacıyla geziye çıkan ilk Padişahtır.  www.ogretmen.info

 • 1
  Önizleme: 2 yıl önce

  Osmanlının dağılış dönemi slayt (pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  OSMANLI DEVLETİ’NİN DAĞILIŞI VE YIKILIŞI(1792 – 1918 )

  2. Sayfa
  DAĞILMA DÖNEMİ PADİŞAHLARIIII. SELİM (1789 – 1809)IV. MUSTAFA (1807 –1808)II. MAHMUT (1808 – 1839)SULTAN ABDÜLMECİD (1839 – 1861)SULTAN ABDÜLAZİZ (1861 – 1876)V. MURAT (1876)II. ABDÜLHAMİD (1876 – 1909)V.MEHMET REŞAT (1909 – 1918)VI. MEHMET VAHDETTİN (1918 – 1922 )

  3. Sayfa
  DAĞILMA DÖNEMİ (1792-1918)1792 tarihli YAŞ ANTLAŞMASI ile başlar,30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan ve Osmanlı Devleti’nin fiilen sona erdiği antlaşma olan MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI’na kadar devam eder.

  4. Sayfa
  19. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’Nİ SARSAN OLAYLARSırp İsyanı (1804)1806 –1812 Osmanlı – Rus Savaşı ve Bükreş AntlaşmasıYunan İsyanı1828 – 1829 Osmanlı – Rus Savaşı ve Edirne AntlaşmasıMısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın İsyanıKırım Savaşı (1853 – 1856)93 Harbi (1877 – 1878 Osmanlı – Rus Harbi)

  5. Sayfa
  II. Mahmut Dönemi (1808 – 1839) Babası : Sultan I. Abdülhamid Annesi : Nakşidil Sultan Doğduğu Tarih : 20 Temmuz 1785Padişah Olduğu Tarih : 28 Temmuz 1808Öldüğü Tarih : 1 Temmuz 1839 Sultan II. Mahmud, otuzuncu padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. Şehzadeliği, sarayda iyi bir eğitim alarak, amcası Padişah III. Selim’in devlet idaresini yakından izleyerek geçti.En büyük amacı ; devleti Batı tarzını örnek alarak yeni bir düzene oturtmaktı.

  6. Sayfa
  II. Mahmut YenilikleriEğitimin yaygınlaşması için ortaokullar açılmış.İlk buharlı gemi işlemeye başlamış. Yeniçerileri ortadan kaldırmıştır.Tekkeleri kapatarak irtica ile de mücadele etmiştir. İlk nüfus sayımı yapılmış.Posta teşkilâtı kurulmuştur. İlk resmi gazete “Takvim-i Vekayi” de yayımlanmaya başlamıştır.Sadrazama bu dönemde ‘Başbakan’ denilmiş.Devlet bünyesinde giyim kuşam ile ilgili yeni kararlar alınmış ‘fes’ giyilmeye başlanmıştır.

  7. Sayfa
  Sırp İsyanı (1804)Sebepleri : 1) Fransız İhtilalinin Milliyetçilik, bağımsızlık ve hürriyet gibi fikirlerinin Sırplar üzerinde etkili olması2) Savaşların Sırbistan toprakları üzerinde geçmesi ve bu savaşlar sırasında Sırbistan'ın sık sık el değiştirmesi3) Sırbistan'daki Yeniçerilerin olumsuz davranışları4) Rusya’nın kışkırtmasıİsyan : Bu sebeplerden dolayı 1804’te Kara Yorgi liderliğinde Sırplar ayaklandı.

  8. Sayfa
  Sırplarla İlgili Antlaşmalar1806-1812 Osmanlı Rus Savaşı sonucunda Ruslarla imzalanan  BÜKREŞ ANTLAŞMASI’nda Sırplara bazı haklar verildi.1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda Ruslarla imzalanan EDİRNE ANTLAŞMASI’nda Sırplara  özerklik verildi.1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda imzalanan Ayestefanos ve BERLİN ANTLAŞMASI’nda Sırbistan bağımsızlığına kavuştu.

  9. Sayfa
  1806 – 1812 Osmanlı Rus Savaşı Sebepler:Rusların Sırp isyanını desteklemesi ve Balkan Milletlerini kışkırtması.Rusya'nın Eflak-Boğdan'ı işgal etmesi.Sonuç : Ruslarla BÜKREŞ ANTLAŞMASI imzalandı. (1812)

  10. Sayfa
  Bükreş Antlaşması (1812)İki devlet arasında Tuna Nehri sınır olacak.Ruslar Beserabya hariç işgal ettiği yerleri geri verecek.Sırplara bazı haklar verilecekti.

  11. Sayfa
  Yunan İsyanı Sebepleri :Fransız ihtilalinin milliyetçilik, bağımsızlık gibi fikirlerinin etkisi.Rusya'nın ve Avrupa Devletleri'nin kışkırtması.1804 de kurulan Etniki Eterya Cemiyeti'nin çalışmaları.

  12. Sayfa
  NOT: Navarin olayı Osmanlı Donanmasının yaşadığı 4 felaketten biridir. 1571 İnebahtı.1770 Çeşme.1827 Navarin.1853 Sinop’tur.

  13. Sayfa
  1828-1829 OSMANLI-RUS SAVAŞISebepleri:Rusların sıcak denizlere inmek istemesi.Osmanlının Rusya'dan Navarin'de yakılan donanmanın zararını talep etmesi.  Osmanlı'nın Yunanlılar ve azınlıklarla ilgili Avrupa Devletlerinin ve Rusya'nın isteklerini reddetmesi.

  14. Sayfa
  Savaş: Bu sebeplerden Rusya’nın saldırısıyla savaş başladı. Ancak Osmanlı Devleti böyle bir savaşa hazır değildi.Çünkü:Donanması Navarin'de yakılmıştı.1826'da Yeniçeri Ocağı kaldırılmış, ASAKİR-İ MANSURE-İ MUHAMMEDİYE ordusu yeni kurulmuştu. Yunan ayaklanmasından dolayı bütün Avrupa Osmanlının karşısındaydı.  Sonuç: Rusların ilerleyerek doğuda Erzurum'a, batıda Edirne'ye kadar gelmeleri üzerine Osmanlı devleti barış istedi. Rusya’yla EDİRNE ANTLAŞMASI imzalandı.(1829)

  15. Sayfa
  EDİRNE ANTLAŞMASI (1829)Maddeleri:Eflak-Boğdan ve Sırbistan’a özerklik verildi. Yunanistan bağımsız olacaktı.Rus ticaret gemileri boğazlardan geçebilecekti.  Prut nehri sınır olacaktı.Osmanlı Devleti savaş tazminatı verecekti.NOT: Osmanlı Devleti’nde bağımsızlığını elde eden ilk azınlık YUNANİSTAN’dır.NOT: Osmanlı’nın Yunan isyanı ve Rus savaşıyla uğraşmasını fırsat bilen Fransa 1830' da CEZAYİR’i işgal etti.

  16. Sayfa
  MISIR VALİSİ MEHMET ALİ PAŞA'NIN İSYANISebepleri:Yunan isyanının bastırılmasında II. Mahmut'a yardım eden Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya vaat edilen yerlerin verilmemesi.Mehmet Ali Paşa'nın Navarin olayından sonra padişahtan izin almadan ordu ve donanmasını geri çekmesi.1828-1829 Osmanlı-Rus savaşında yardım istenildiği halde Mehmet Ali Paşa'nın yardım göndermemesi.

  17. Sayfa
  Kütahya Antlaşması (14 Mayıs 1833)Mehmet Ali Paşa'ya Mısır ve Girit valiliklerine ek olarak Suriye valiliği de verilecek.Oğlu İbrahim Paşa'ya da Cidde valiliğine ek olarak Adana Muhassıllığı (O bölgenin vergilerini toplama hakkı) verilecek.NOT: Bu antlaşma Mısır sorununu geçici olarak çözmüş fakat iki tarafta bu anlaşmadan memnun olmamıştır.NOT: Kütahya Antlaşması’na  rağmen kendisini güvende hissetmeyen II.Mahmut Rusya’yla HÜNKAR İSKELESİ antlaşmasını imzalamıştır. (1833)

  18. Sayfa
  HÜNKAR İSKELESİ ANTLAŞMASI (8 Temmuz 1833)Osmanlı bir saldırıya uğrarsa Ruslar asker ve donanma gönderecek, ancak masrafları Osmanlı ödeyecek.Rusya bir saldırıya uğrarsa Osmanlı boğazları kapatacak. (İngiltere ve Fransa'ya karşı)Bu antlaşma 8 yıl sürecek.Önemi Rusya bu antlaşmayla boğazlar üzerinde büyük avantaj sağlayıp, Karadeniz’deki güvenliğini artırmış oldu.Bu antlaşmayla BOĞAZLAR MESELESİ ortaya çıkmıştır.Bu antlaşma Osmanlının boğazlar üzerindeki egemenlik haklarını TEK BAŞINA kullandığı son antlaşmadır.

  19. Sayfa
  NOT:  Osmanlı Devleti Mısır ve Boğazlar meselesinde İngiltere'nin desteğini kazanmak için İngiltere ile 16 Ağustos 1838 ‘de BALTALİMANI TİCARET ANTLAŞMASI’nı imzalamıştır. Bu antlaşma ile İngiltere’ye çok geniş ekonomik haklar verilmiş, Osmanlı ülkesinde tekel sistemi ve iç gümrük yönetimi kaldırılmış böylece Osmanlı ekonomisinin çöküşü hızlanmıştır.

  20. Sayfa
  AÇIKLAMA: Kütahya antlaşması fazla uzun sürmedi. 1839'da Mehmet Ali Paşa bağımsızlığını ilan etti. Oğlu İbrahim Paşa üzerine gönderilen Osmanlı kuvvetlerini NİZİP’te yendi. İngiltere ve Fransa Hünkar İskelesi antlaşmasına dayanarak Rusya’nın boğazlara egemen olmasından çekindiklerinden hemen devreye girerek  MISIR konusunda Londra'da  uluslararası bir konferans düzenlendi.NOT: Nizip yenilgisi haberi İstanbul'a gelmeden II.Mahmut ölmüş, yerine Abdülmecit padişah olmuştur.

  21. Sayfa
  II.MAHMUT DÖNEMİNDE ASKERİ ALANDA YAPILAN ISLAHATLARAlemdar Mustafa Paşa,Nizam-ı Cedit ordusunun yerine Sekban-ı Cedit Ordusunu kurdu. II.Mahmut Alemdar Mustafa Paşa’nın öldürülmesi üzerine Sekban-ı Cedit’in yerine EŞKİNCİ OCAĞINI kurdu.1826'da Yeniçeri Ocağını kaldırarak (Vakayı Hayriye Olayı da denilir) yerine ASAKİR-İ MANSURE-İ MUHAMMEDİYE ordusu kuruldu.  Yeni kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu tümen, tabur, bölük gibi birliklere ayrıldı. Eğitimi için Prusya(Almanya) 'dan subaylar getirildi. Avrupa’ya subaylar gönderildi.

  22. Sayfa
  ABDÜLMECİT DÖNEMİ (1839-1861)Babası : Sultan II. Mahmud Annesi : Bezmialem SultanDoğduğu Tarih : 25 Nisan 1823Padişah Olduğu Tarih : 1 Temmuz 1839Öldüğü Tarih : 25 Haziran 1861 

  23. Sayfa
  Abdülmecit Yenilikleri İlk liseler bu dönemde açılmıştır. Kuleli kışlası (Kuleli Askerî Lisesi) yapılmış.İlk Türk müzesi de, kurulmuştu. Tarihimizde ilk İlimler Akademisi olarak anılan “Encümen-i Daniş”1851 de toplanmıştı. Denize önem verilmiş, bahriye kıyafetleri düzenlenmişti. Edirne-Varna-Kırım arasında ilk telgraf hatları kurulmuştu. İzmir-Turgutlu arasında raylı sisteme geçilerek ilk demiryolu hattı işletmesi başlatılmıştı. Dolmabahçe Sarayı, Ortaköy Mecidiye Cami, Harem-i Şerif’in onarılması, Karaköy Köprüsü’nün kurulması dönemin önemli imar faaliyetlerindendir. Ülkemizde ilk Belediye teşkilâtı bu dönemde kurulmuş, Edebiyatımızda roman edebiyatı “Tanzimat Edebiyatı” ve hikâyeciliği başlamıştı.

  24. Sayfa
  LONDRA KONFERANSI (1840) (Mısırla ilgili)Katılan Devletler: İngiltere, Avusturya, Prusya, Rusya ve Osmanlı DevletiMaddeleri: Mısır Valiliği, babadan oğula geçmek üzere Mehmet Ali Paşa'ya verilecek, fakat hukuki yönden Osmanlı'ya bağlı kalacak.Mısırda vergiler padişah adına toplanacak, dörtte biri İstanbul'a gönderilecek. Suriye, Adana ve Girit Osmanlı'ya geri verilecek.   NOT: Bu anlaşmayla Mısır iç işlerinde serbest, dış işlerinde Osmanlı'ya bağlı imtiyazlı bir eyalet haline geldi.

  25. Sayfa
  LONDRA BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ (1841)Hünkar antlaşmasının süresi bitince Londra'da bir konferans toplandı. Toplantıya İngiltere, Rusya,Fransa, Avusturya, Prusya ve Osmanlı Devleti katıldılar. Londra’da imzalanan boğazlar sözleşmesine  göre;Boğazlar Osmanlı Devleti'nin olacak,ancak Osmanlı barış halindeyken boğazlar bütün savaş gemilerine kapatılacaktı.ÖNEMİ :  Bu sözleşme ile boğazlar,devletlerarası bir statü kazandı.Osmanlının boğazlar üzerindeki hükümranlık haklarına kısıtlama getirilmiştir.Rusya boğazlar üzerindeki üstünlüğünü kaybederken, Fransa ve İngiltere Akdeniz’deki güvenliklerini artırmışlardır.

  26. Sayfa
  TANZİMAT FERMANI (Gülhane Hatt-ı Hümayunu)Tanzimat Fermanının İlan Sebepleri :   Avrupalı Devletlerin iç işlerimize karışmasına engel olmak.   Mısır ve Boğazlar konusunda Avrupalı Devletlerin desteğini kazanmak.   Devleti ve toplumu demokratik bir yapıya kavuşturma isteği.Bu nedenlerden dolayı 3 Kasım 1839 da Tanzimat Fermanı (Gülhane Hattı Hümayunu) ilan edildi.NOT: Tanzimat Fermanının ilanıyla Osmanlı tarihinde yeni bir dönem açılmış (Tanzimat Devri) ve bu devir 1876'ya kadar  devam etmiştir.

  27. Sayfa
  Tanzimat Fermanında Yer Alan Konular Azınlıkların, can, mal ve namus güvenliği sağlanacak.   Vergi sistemi yeniden düzenlenerek, herkesten gelirine göre vergi alınacak.  Askerlik OCAK görevinden, VATAN görevi haline getirilecek. Azınlıklarda askere alınacak.  Kanunların her gücün üstünde olduğu kabul edilecek.

  28. Sayfa
  Tanzimat Fermanı’nın ÖzellikleriPadişahın yetkilerini sınırlandırması ve kanunların her gücün üstünde olduğunu ifade etmesi.Anayasalcılığa ve demokrasiye geçişin ilk aşaması.Hazırlanmasında halkın rolü ve baskısı yoktur. Padişah Abdülmecid, Mustafa Reşit Paşa’nın telkiniyle Avrupa devletlerinin desteğini kazanmak için ilan etmiştir.

  29. Sayfa
  Kırım Savaşı (1853- 1856)Sebepleri :Rusya’nın Osmanlı Devleti üzerindeki emelleri.Kutsal yerler meselesi.Rusya’nın 1848 İhtilallerinin Avrupa’da meydana getirdiği karışıklıklardan faydalanmak istemesi.NOT : Kırım Savaşında İngiltere, Fransa, Sardunya ve Piyomento Osmanlı Devleti’nin yanında savaşa girdi. Avusturya ise Eflak-Boğdan'ı işgal ederek destek verdi.Osmanlı Devleti ilk dış borcu Kırım Savaşı sırasında 1854’te İngiltere'den aldı.Osmanlı Devleti 1856 tarihli Paris Anlaşması sırasında ISLAHAT FERMANI’nı ilan etti.

  30. Sayfa
  Paris Antlaşması (1856)Osmanlı DevletiRusyaİngiltereFransaPiyomentoSardunyaAvusturyaPrusya

  31. Sayfa
  Maddeleri :Osmanlı Devleti bir Avrupa Devleti sayılacak ve toprakları Avrupa Devletlerinin koruyuculuğu altında kalacak.Boğazlar konusunda 1841 boğazlar sözleşmesi geçerli olacak.  Rusya ve Osmanlı Devleti Karadeniz’de savaş gemisi ve tersane bulundurmayacak.

  32. Sayfa
  Kırım Savaşı’nın ÖnemiAvrupalılar ilk defa Kırım savaşında Osmanlı Devletine tam destek verdiler.Osmanlı Devleti ilk defa dış borç aldı.(İngiltere-1854)Osmanlı Donanması 4. kez SİNOP’ta yakıldı. (1571-İnebahtı,1770-Çeşme,1827-Navarin ve 1853-Sinop)  Osmanlı Devleti Islahat Fermanını yayınladı.

  33. Sayfa
  Islahat Fermanı (1856)Bu Fermanın esasları Fransa'nın ısrarı ile Avusturya, İngiltere ve Fransa tarafından belirlenmiştir. Osmanlı Devleti Paris antlaşması şartlarını lehine çevirmek için bu fermanı ilan etmiştir.

  34. Sayfa
  Maddeleri :Din ve mezhep hürriyeti sağlanarak azınlıklara okul, kilise ve hastane açma hakkı verilecek.Azınlık ve yabancılara küçük düşürücü sözler söylenmeyecek.Azınlıklar da bütün devlet memurluklarına girebilecek.Askerlik işleri yeniden düzenlenecek, azınlıklardan askerlik için bedel kabul edilecek. Vergi sistemi yeniden düzenlenecek. İltizam usulü kaldırılacak. Mahkemelerde herkes inancına göre yemin edecek, karma mahkemeler kurulacak.

  35. Sayfa
  ABDÜLAZİZ DÖNEMİ (1861- 1876)Babası : Sultan II. Mahmud Annesi : Pertevniyal Sultan Doğduğu Tarih : 7/8 Şubat 1830Padişah Olduğu Tarih : 25 Haziran 1861Tahttan İndirildiği Tarih : 30 Mayıs 1876Öldüğü Tarih : 4 Haziran 1876

  36. Sayfa
  Dönemin Önemli OlaylarıRusya’nın Balkanlarda Panslavizm idealini yaymaya başlamasıyla isyanlar başlamıştır. Girit'teki Rumlar ayaklanarak Yunanistan'a bağlanmak istediler. Avrupalıların duruma müdahalesiyle Osmanlı Devleti HALEPA FERMANI’nı ilan etmiş ve Giritlilere vergi muafiyeti getirilmiştir.Mısır Hidivi (valisi) İsmail Paşa'nın gayretleri ve Fransa'nın desteğiyle 1869'da Süveyş Kanalı açılmış, böylece coğrafi keşiflerle önemini yitiren Mısır ve Akdeniz yeniden canlanmıştır.   Beylerbeyi ve Çırağan sarayları yapılmıştır.Avrupalı Devletler azınlıklarla ilgili ağır istek ve tehditlerden oluşan BERLİN MEMARANDUMU’nu ilan ettiler.Avrupa’da önemli gelişmeler görülmüş, İtalya (1870) ve Almanya (1871) siyasi birliklerini tamamlayarak siyasi güç olarak ortaya çıktılar.Abdülaziz, GENÇ OSMANLILAR (JÖN TÜRKLER) tarafından tahttan indirilmiş, yerine V.MURAT getirilmiştir. 

  37. Sayfa
  V. MURAT DÖNEMİ (1876)Babası : Sultan AbdülmecidAnnesi : Şevkefza SultanDoğduğu Tarih : 21 Eylül 1840Padişah Olduğu Tarih : 30 Mayıs 1876Tahttan İndirildiği Tarih : 31 Ağustos 1876Ölümü : 29 Ağustos 1904 

  38. Sayfa
  V. Murat; Abdülaziz'in tahttan indirilmesi sonucu padişah oldu.(1876) Ancak sağlığının yerinde olmadığı görüldü. Bu durum karşısında başta Mithat Paşa olmak üzere önde gelen devlet adamları V. Murat'ın yerine Meşrutiyeti ilan etme sözü veren II.Abdülhamit'i tahta çıkardılar.   

  39. Sayfa
  II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ (1876-1909)Babası : Sultan Abdülmecid Annesi : Tirimüjgân Sultan Doğduğu Tarih : 21 Eylül 1842Padişah Olduğu Tarih : 31 Ağustos 1876Tahttan İndirildiği Tarih : 27 Nisan 1909Öldüğü Tarih : 10 Şubat 1918

  40. Sayfa
  1. Meşrutiyet’in İlanı(23 Aralık 1876)Jön Türkler etkili olmuştur. Savundukları düşünce Osmanlıcılık.Meşrutiyeti ilan etmeye söz veren Sultan II. Abdülhamit verdiği sözü yerine getirerek Mithat ve Sait Paşaların hazırladığı KANUN-İ ESASİ’yi (anayasa) kabul ederek Meşrutiyeti ilan etmiştir. (23 Aralık 1876)

  41. Sayfa


  42. Sayfa
  Rusların bazı tavizler istemesi üzerine Meclis, Rusya'ya karşı savaş ilanına karar vermiştir. Bu savaşta Osmanlı Devletinin büyük kayıplar vermesi üzerine Abdülhamit Kanun-i Esasinin 113.maddesine dayanarak 14 Şubat 1878'de meclisi kapatmıştır.Böylece "Birinci Meşrutiyet" sona ermiştir.

  43. Sayfa
  Not :I.Meşrutiyetle halk, ilk defa dolaylı da olsa padişahın yanında yönetime katılmıştır.Kanun-i Esasi,Türk Tarihi’nin ilk anayasasıdır.  I.Meşrutiyet’in ilânı ile Türk Tarihinde ilk kez mutlakiyetten parlamenterizme geçiş olmuştur. I.Meşrutiyetin ilanını hızlandıran en önemli dış gelişme,1876 da İstanbul’da toplanan Tersane Konferansı’nda Avrupalıların azınlıklarla ilgili isteklerine engel olunmak istenmesidir.

  44. Sayfa
  1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI ( 93 HARBİ )Sebepleri : İstanbul(Tersane) ve Londra Konferansı kararlarının Osmanlı tarafından kabul edilmemesi. Rusya'nın Panslavist politikası ve sıcak denizlere inme çabası.

  45. Sayfa
  AYESTEFANOS (YEŞİLKÖY) ANTLAŞMASI (3 MART 1878)Sırbistan, Karadağ ve Romanya tam bağımsız olacak ve sınırları genişletilecek.Büyük bir Bulgaristan Krallığı kurulacak.Batum, Kars, Ardahan ve Doğu Beyazıt Ruslara verilecek.Girit ve Ermenilerin oturduğu yerlerde ıslahat yapılacak. Bosna-Hersek'e özerklik verilecek.  Teselya Yunanistan'a verilecek.Osmanlı Rusya’ya 30 milyon altın savaş tazminatı ödeyecek.

  46. Sayfa
  NOTLAR :Bu anlaşma Rusya'ya sıcak denizlere inme konusunda Balkan ve Doğu koridorunu açmıştır. Bu durum Avrupa devletlerin tepkisine neden olmuş, Rusya yeni bir savaşı göze alamadığından Berlin’de bir kongre toplanmasını kabul etmiştir.Ayestefanos Antlaşması yürürlüğe girmemiş, bunun yerine Berlin antlaşması imzalanmıştır.Osmanlı Devleti'nin imzalayıp ta uygulamaya konulmayan iki antlaşma 1878 AYESTEFANOS ve 1920 SEVR'dir.

  47. Sayfa
  BERLİN KONGRESİ VE BERLİN ANTLAŞMASI (1878)Kongreye Katılan Devletler :OsmanlıRusyaİngiltereFransaAvusturyaİtalya Almanya

  48. Sayfa
  Berlin Antlaşması’nın Maddeleri :Ayestefanos Antlaşması’yla kurulan Bulgar Krallığı üçe ayrıldı:a)   Asıl Bulgaristan : Osmanlı Devletine vergi veren bir prenslik haline getirildi.b)   Makedonya: Islahat yapılmak şartıyla Osmanlıya bırakıldı.c)   Doğu Rumeli: Osmanlıya bağlı kalacak,ancak Hıristiyan bir vali tarafından yönetilecek.Sırbistan,Romanya,Karadağ bağımsız olacak.  Bosna-Hersek Osmanlı toprağı sayılacak, yönetimi geçici olarak Avusturya'ya bırakılacak.Kars, Ardahan ve Batum Ruslara, Doğu Beyazıt Osmanlı'ya verilecek.Teselya Yunanistan'a verilecek.  Ermenilerin oturduğu yerlerde ve Girit adasında ıslahatlar yapılacak.Osmanlı Rusya'ya 60 milyon altın savaş tazminatı verecek.

  49. Sayfa
  1878 BERLİN ANTLAŞMASI’NIN ÖNEMİOsmanlı'nın dağılma süreci hızlandı.Bu antlaşma ile İngiltere de Osmanlı topraklarının parçalanmasına katıldı. Bu yüzden Osmanlının dış politikasında İngiltere'den boşalan yeri Almanya almaya başladı.ERMENİ MESELESİ ilk defa uluslararası bir antlaşmada yer almış, Ermeni Meselesi Ermenilerin değil Osmanlı'yı parçalamak isteyen devletlerin meselesi olarak ortaya çıkmıştır. Berlin Antlaşması, ERMENİ Meselesinin BAŞLANGICI olarak kabul edilmektedir. Osmanlının 19. yy.da en çok toprak kaybettiği antlaşmadır.Anlaşmadan en karlı çıkan, Bosna Hersek üzerinde haklar elde eden Avusturya ve Kıbrıs’ı üs olarak alan İngiltere'dir.

  50. Sayfa
  OSMANLI DEVLETİ’NDE 1878 BERLİN ANTLAŞMASI SONRASI GELİŞMELER

  51. Sayfa
  Kıbrıs’ın İngilizlere üs olarak verilmesi. (1878)Düyun-u Umumiye idaresinin kurulması. (1881)Tunus’un Fransızlar tarafından işgali. (1881)Mısır’ın İngilizler tarafından işgali. (1882)Doğu Rumeli’nin Bulgar Prensliği ile birleştirilmesi. (1885)Girit Sorunu ve Osmanlı – Yunan Savaşı.Bosna – Hersek’in Avusturya’ya bağlanması. (1908)Bulgaristan’ın bağımsızlığını kazanması. (1908)

  52. Sayfa
  II. Meşrutiyet (23 Temmuz 1908)İttihat ve Terakki Cemiyeti etkili olmuştur.Savundukları düşünce Türkçülük.

  53. Sayfa
  II. Meşrutiyet’in Sonuçları:Bulgaristan bağımsızlığını ilan etmiştir.Avusturya - Macaristan İmparatorluğu, Bosna - Hersek’i topraklarına katmıştır.Girit, Yunanistan’a bağlanma kararı almıştır.Osmanlı Devleti’nde ilk siyasi partiler kurularak parlamenter sistemin denemeleri yapılmıştır. Bunlar;   - İttihat ve Terakki Partisi (en etkili parti)   - Hürriyet ve İtilaf Partisi   - Ahrar (Hürler) Partisi

  54. Sayfa
  31 MART OLAYI (13 Nisan 1909)Meşrutiyete karşı olan İstanbul'daki avcı taburları 31 Mart Olayı’nı çıkarmışlardır .İsyancılar sadrazamın ve meclis başkanının istifa etmesini istemişler, bazı İttihatçıları öldürmüş ve gazete binalarını bastırmışlardır. II. Abdülhamid isyanı bastırmakta başarılı olamamıştır.Komutanlığını Mahmut Şevket Paşa’nın, Kurmay Başkanlığı’nı Kolağası Mustafa Kemal’in yaptığı Hareket Ordusu Selanik’ten İstanbul’a gelerek, 31 Mart Ayaklanması’nı bastırmıştır.Böylece II. Abdülhamid tahttan indirilmiş, V. Mehmet Reşat tahta çıkarılmıştır (1909).

  55. Sayfa
  31 Mart Olayı, Türk tarihinde rejime karşı yapılan ilk isyan hareketidir. Cumhuriyet rejimine karşı yapılan Şeyh Said İsyanı ile benzerlik gösterir.

  56. Sayfa
  I. VE II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ FİKİR AKIMLARI

  57. Sayfa
  OSMANLICILIKTanzimat döneminin sonlarına doğru bazı Osmanlı Aydınları GENÇ OSMANLILAR adıyla bir cemiyet kurdular. Bunların amacı Fransız ihtilali sonucu yayılan "Milliyetçilik" akımının Osmanlı Devleti üzerinde etkisini kırmaktı. Bunun için dil,din ve ırk farkı gözetmeksizin herkesin eşit haklara sahip olmasını savunuyorlardı. Bu milletlere yönetimde temsil hakkı verilirse Osmanlı Devletinden ayrılmayacaklarını düşünüyorlardı.

  58. Sayfa
  İSLAMCILIK (PANİSLAMİZM)Genç Osmanlıların (Jön Türkler) Osmanlıcılık fikrine karşı II. Abdülhamit bu düşünceyi savunmuştur. Padişahın bunda iki amacı vardı: Dar anlamda: İmparatorluğu korumak ve devam ettirmek. Geniş anlamda: Hilafet çatısı altında dünya İslam birliğini sağlamaktı. Bu düşünceyi savunanlara göre din ile millet birdir. Hangi milletten olursa olsun Müslümanların halifenin etrafında birleşmesi gerekir. NOT: İslamcılık düşüncesi de Osmanlıcılık gibi Milliyetçilik akımı karşısında etkili olamamıştır.Bunun en açık kanıtı da I.Dünya savaşında Halifenin Cihat çağrısına Müslüman Arapların uymamasıdır.

  59. Sayfa
  TÜRKÇÜLÜKİslamcılık ve Osmanlıcılık düşüncelerinin geçerli olduğu dönemlerde pek yaygınlaşamadı. Özellikle II.Meşrutiyet döneminde güç kazandı. Türkçülük düşüncesinin öncülerine göre devlet ancak dili, soyu ve ülküsü bir olan topluma dayanılarak sürdürülebilirdi. Türkçülük akımı ZİYA GÖKALP'in katkılarıyla ilmi bir içerik kazanmıştır.

  60. Sayfa
  BATICILIKİlk olarak askeri alanda başlayan batılılaşma hareketi, daha sonra devlet ve toplum hayatında da etkisini gösterdi.

  61. Sayfa
  V.MEHMET (REŞAT) DÖNEMİ(1909-1918)Babası : Sultan Abdülmecid Annesi : Gülcemal Sultan Doğduğu Tarih : 2 Ekim 1844Padişah olduğu tarih : 27 Nisan 1909Öldüğü Tarih : 3 Temmuz 1918

  62. Sayfa
  TRABLUSGARP SAVAŞI (1911)Sebebi İtalya'nın gelişen sanayisi için hammadde ve pazar arayışı, bunun içinde Osmanlının elindeki Trablusgarp'a asker çıkarmaları.

  63. Sayfa
  UŞİ ANTLAŞMASI (1912)Maddeleri: Trablusgarp İtalya'ya verildi.Oniki Ada ve Rodos geçici olarak İtalya'ya bırakıldı.(Balkan Savaşı sırasında Yunanlıların eline geçmesin diye.)NOT : İtalya Balkan Savaşı sonrasında 12 Adayı teslim etmedi. I.Dünya Savaşı başladı ve İtalya İtilaf Devletleri yanında yer aldı. II. Dünya Savaşı’nda (1939–1945) yenilince İngiltere’nin isteği ile 1947 yılında Paris Antlaşması ile Yunanistan’a verildi.Uşi Antlaşması’nın Önemi : Bu antlaşmayla Osmanlı Devleti Kuzey Afrika’daki son toprağını da kaybetti.*Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal’in sömürgeciliğe karşı yaptığı ilk savaştır.

  64. Sayfa
  BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913)Sebep: Rusya’nın Panslavist politikası ve sıcak denizlere inme düşüncesi doğrultusunda Balkan Devletlerini Osmanlıya karşı kışkırtması.

  65. Sayfa
  I. BALKAN SAVAŞISavaş: Rusların kışkırtmasıyla Sırbistan, Yunanistan, Karadağ ve Bulgaristan aralarında anlaşarak Osmanlı Devletine savaş açtılar.Osmanlı Ordusunun bir bölümü savaştan önce terhis edilmişti. Bu duruma bir de subaylar arasındaki siyasi çekişmeler eklenince Osmanlı Devleti bütün cephelerde yenildi.Makedonya,Batı Trakya,Edirne ve Kırklareli işgal edildi. Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti.NOT: Balkanlarda Osmanlıdan ayrılarak bağımsız olan son devlet ARNAVUTLUK’tur.

  66. Sayfa
  Sonuç: Balkanların yeni haritasını belirlemek amacıyla LONDRA KONFERANSI toplandı.(1912) Bu konferans sonunda yapılan 30 Mayıs 1913 tarihli Londra Antlaşması’na göre; Osmanlı devleti Midye-Enez çizgisinin batısında kalan topraklarını kaybetti. (Makedonya, Batı Trakya, Edirne, Kırklareli) Ayrıca Bozcada ve Gökçeada dışındaki bütün Ege adaları Yunanistan'a geçti. Bulgaristan, I.Balkan Savaşı’ndan en karlı çıkan ülke oldu.AÇIKLAMA : İttihat ve Terakki Cemiyeti 1913’te Bab-ı Ali Baskını ile hükümeti ele geçirdi. Böylece Subaylar ilk defa açıktan siyaset ile ilgilenmeye başladı.

  67. Sayfa
  II. BALKAN SAVAŞISebep : I.Balkan savaşında en çok toprağı Bulgaristan almıştı. Bu durumdan memnun olmayan Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Romanya Bulgaristan'a savaş açtılar. Bu durumdan faydalanan Osmanlı Devleti de savaşa girerek Edirne ve Kırklareli’ni Bulgarlardan geri aldı.Sonuç: Osmanlı Devleti Bulgaristan ile İSTANBUL (29 Eylül 1913), Yunanistan ile ATİNA Anlaşmalarını imzaladı.(14 Kasım 1913)

  68. Sayfa
  Notlar : I. Balkan Savaşı Osmanlı Devletine karşı, II. Balkan Savaşı ise Bulgaristan’a karşı yapılmıştır.   İstanbul ve Atina Antlaşmalarında Bulgaristan ve Yunanistan’da yaşayan Türklere "Azınlık" statüsü verildi.   Balkan Savaşlarından sonra Talat,Cemal ve Enver Paşaların devlet idaresindeki etkinliği arttı.(Üç Paşa Devri)   Osmanlı Devleti Balkan Savaşları sonucunda; Arnavutluk, Makedonya, Batı Trakya, Girit ve Ege Adalarını kaybetmiştir.

  69. Sayfa
  I. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918)SEBEPLERİ :İngiltere ile Almanya arasındaki hammadde ve pazar ihtiyacından kaynaklanan ekonomik rekabet (en önemli sebep)Almanya ve İtalya'nın gelişen sanayileri için hammadde ve pazara ihtiyaç duymaları, bu nedenle İngiltere ve Fransa’nın sömürgelerine göz dikmeleri  Fransa’nın 1871 Sedan Savaşı’nda kaybettiği Alsas-Loren Bölgesini (kömür havzası) Almanlardan geri almak istemesi.Rusya’nın tarihi emellerini gerçekleştirmek istemesi,Avusturya-Macaristan imparatorluğu'nun Rusların Panslavist politikasından rahatsız olması.

  70. Sayfa
  İTTİFAKLARÜÇLÜ İTİLAF DEVLETLERİ :İngiltere FransaRusyaÜÇLÜ İTTİFAK DEVLETLERİ :AlmanyaAvusturya – Macaristanİtalya NOT : İtalya savaş başladıktan sonra taraf değiştirmiştir.

  71. Sayfa
  Savaşın Başlatan Olay:Avusturya - Macaristan Veliahdı Saraybosna'da bir Sırplı tarafından öldürüldü. Bunun üzerine Avusturya Sırbistan'a savaş ilan etti. (28 Temmuz 1914) Rusya Sırbistan’ın yanında yer aldı, Fransa Rusya'yı destekledi.  Almanya ve İngiltere'nin de katılmasıyla savaş genişledi.

  72. Sayfa
  OSMANLI DEVLETİ’NİN SAVAŞA GİRİŞİİttihat ve Terakki’nin ileri gelenleri, savaşı Almanya'nın kazanacağına inanıyorlardı. Onlara göre Osmanlı Devleti Almanya’nın yanında savaşa girerse Balkanlarda kaybettiği toprakların bir bölümünü geri alabilirdi. Bu nedenle Almanya ile gizli bir ittifak antlaşması imzalamışlardı.

  73. Sayfa
  Almanya’nın Osmanlı Devletini Kendi Yanında Savaşa Çekmek İstemesinin Nedenleri:Osmanlı Devletinin katılmasıyla savaş genişleyecek, Rus kuvvetlerinin bir kısmı Osmanlı cephelerine yollanacağından Almanya kendi cephelerinde rahatlayacaktı.Osmanlı padişahının "halife" sıfatıyla yapacağı bir "cihat" çağrısı İngilizleri Müslüman sömürgelerinde zor durumda bırakacaktı.

  74. Sayfa
  Osmanlı’nın Savaşa Girmesi:İngilizlerden kaçan Goben (Yavuz)  ve Breslau (Midilli)  isimli iki Alman gemisi Osmanlı'ya sığındı. Osmanlı Devleti bu gemileri satın aldığını bildirerek İngilizlere teslim etmedi. Yavuz ve Midilli adı verilen bu gemiler Karadeniz’e açılarak Sivastopol ve Odessa gibi Rus limanlarını bombalayınca Osmanlı Devleti de savaşa girmiş oldu. (29-30 Ekim 1914)

  75. Sayfa
  OSMANLI DEVLETİ’NİN SAVAŞTIĞI CEPHELERKafkas CephesiÇanakkale CephesiKanal CephesiIrak CephesiYemen – Hicaz CephesiSuriye – Filistin CephesiRomanya – Galiçya – Makedonya Cephesi

  76. Sayfa
  1) KAFKAS CEPHESİ:Enver Paşa Ruslarla Sarıkamış Muharebesi’ni yaptı. Erzurum, Erzincan, Muş, Bitlis ve Trabzon Rusların eline geçti. Ruslar bölgedeki Ermenileri silahlandırarak Türk Halkının üzerine sevk ettiler.  Ancak Rusya 1917'de BOLŞEVİK ihtilali çıkınca bölgeden kuvvetlerini çekti. Sovyet Rusya ile BREST- LİTOWSK ANTLAŞMASI  imzalandı. (3 Mart 1918)Bu Antlaşmaya göre; Ruslar 1878 Berlin Antlaşmasıyla aldıkları Kars, Ardahan ve Batum'u Türkiye'ye bıraktılar.

  77. Sayfa
  2) ÇANAKKALE CEPHESİSebepleri:Çanakkale'yi geçerek İstanbul’u almak, böylece Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak.Müttefikleri Rusya’ya ekonomik ve askeri yardımda bulunmak.       Sonuçları:İtilaf Devletlerinin denizden ve karadan taarruzları püskürtüldü.Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakamadılar. Savaş uzadı.Müttefikleri Rusya'ya askeri ve ekonomik yardımı götüremediler. Bu durum Rusya’da 1917 İhtilalinin çıkmasına ve Rusya’nın savaştan çekilmesine yol açtı.  Mustafa Kemal Anafartalar, Conk Bayırı ve Arıburnu'nda kazandığı başarılarla tanındı.  Çanakkale savaşlarında iki tarafta çok sayıda insan kaybetti.

  78. Sayfa
  3) KANAL CEPHESİSebepler : Süveyş kanalını ve ardından Mısır'ı alarak İngiltere'nin sömürgeleriyle bağlantısını kesmek amacı ile Almanya’nın isteği doğrultusunda Osmanlı askerinin saldırısı ile bu cephe açılmıştır.     Sonuç :İngilizler isyancı Araplar sayesinde Türk ordusunu geri çekilmek zorunda bıraktı.

  79. Sayfa
  4) IRAK CEPHESİSebepler:İngilizler hem Irak petrollerine sahip olmak, hem de Rusya'ya karadan yardım ulaştırmak amacıyla Basra Körfezi'ne çıktılar.        Sonuç : Osmanlılar 29 Nisan 1916’da KUTÜ'L AMARE’ de bazı başarılar elde ettilerse de daha sonra Musul'a çekilmek zorunda kaldılar.

  80. Sayfa
  5) YEMEN-HİCAZ CEPHESİ:İsyancı Arap ve İngilizlere karşı savaşıldı.

  81. Sayfa
  6) SURİYE-FİLİSTİN CEPHESİ:Kanal harekatının bir devamı niteliğindedir. Bu cephede Yıldırım Orduları Grup Kumandanlığını son olarak M.Kemal Paşa yapmıştır.

  82. Sayfa
  7) ROMANYA – GALİÇYA -MAKEDONYA CEPHESİ:Bu cephede müttefikimiz Avusturya ve Bulgaristan’la birlikte Rus ve Fransız kuvvetlerine karşı savaştık. Bu cephe Osmanlı’nın toprakları dışında savaştığı tek cephedir.

  83. Sayfa
  I.DÜNYA SAVAŞI’NIN SONA ERMESİRusya'nın savaştan çekilmesiyle Avusturya-Macaristan, Almanya, Bulgaristan ve Osmanlı Devleti İtilaf Devletlerine karşı üstün duruma geldiyse de bu durum fazla uzun sürmedi.Almanya'nın İngiltere’ye silah ve hammadde  taşıyan ABD gemilerine zarar vermesi üzerine 2 Nisan 1917’de ABD de Almanya’ya karşı savaşa girdi.Bu durum savaşın kaderini değişti. Almanya batı cephelerinde çöktü.Almanya'nın yardımları ile ayakta duran Osmanlı ve Bulgar kuvvetleri zor durumda kaldılar. Sonunda İttifak devletleri barış antlaşmalarını imzalamak zorunda kaldılar.

  84. Sayfa
  I.DÜNYA SAVAŞI SONUCU İMZALANAN BARIŞ ANTLAŞMALARIAlmanya ile : VERSAY - 28 Haziran 1919  Avusturya ile : SAİNT GERMEN (Sen Cermen) -10 Eylül 1919  Bulgaristan ile : NÖYYİ - 27 Kasım 1919  Macaristan ile : TRİANON - 4 Haziran 1920  Osmanlı ile : SEVR – 10 Ağustos 1920barış antlaşmaları imzalanmıştır.

Osmanlının Dağılması Videoları

 • 3
  2 yıl önce

  Osmanlı Dağılma Dönemi

Osmanlının Dağılması Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Osmanlının Dağılması Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Osmanlı devletinin dağılma dönemi haritası hangi toprağımızı kimler işgal etti.
Sponsorlu Bağlantılar

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin